انتخاب خبر- جعفر پاکزاد: سرانجام فاز اول خط یک متروی اصفهان با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

به گزارش انتخاب خبر، با آغاز کار پروژه متروی اصفهان نگرانی هایی درباره اثرات مخرب این طرح روی بافت تاریخی شهر به وجود آمد و حافظان میراث فرهنگی و دوستداران آثار باستانی از همان روزهای اول دست به کار شدند تا مسئولان، مسیر جایگزینی را برای تونل مترو که قرار بود از چهارباغ عبور کند و اثرات مخرب زیادی را برای بافت تاریخی شهر به بار آورد، انتخاب کنند، اما با اینکه فقط چند ماه این پروژه متوقف شد، سرانجام صبح روز پنج شنبه 23 مهرماه، خبر افتتاح این پروژه منتشر شد.

یک وكيل پايه يك دادگستري درباره پروژه متروي اصفهان و اثرات مخرب اين طرح روي آثار باستاني به خبرنگار انتخاب خبر مي گويد: متروي اصفهان از جهات عديده هم در زمان حاضر و هم در زمان آينده به سرزمين ايران آسيب هاي غيرقابل جبراني وارد می کند.

محمد علی دادخواهعبور مترو به آثار تاریخی شهر اصفهان صدمات غير قابل جبرانی وارد خواهد كرد
محمدعلی دادخواه با بیان اینکه حدود 20 كارشناس میراث فرهنگی به صراحت اعلام كردند كه با توجه به آزمايشات و تحقيقات به عمل آمده، عبور مترو به آثار تاریخی شهر اصفهان مانند: مدرسه چهارباغ، كاخ هشت بهشت، بازارچه بلند و سي و سي پل صدمات غيرقابل جبرانی وارد خواهد كرد، افزود: همچنين عكس هايي كه مهندس حامد حكيم و یکی دیگر از مهندسین به عنوان دو نفر از افراد به نام در زمينه ساختمان تهيه كردند و به كارشناسان نشان دادند، مشخص كرد هيچ راه حلي براي جلوگيري از اثرات مخرب عبور مترو از زير بافت تاريخي شهر وجود ندارد.

دادخواه تصریح کرد: حتي گروهي كه از دانشگاه علم و صنعت به اصفهان دعوت شده بودند صراحتا به آقای کیان منش، بازپرس شجاع و شرافتمند دادسرا اعلام كردند كه از نظر علمي به هيچ طريقي نمي توان جلوي تخريب آثار تاريخي را گرفت و فقط مي توان جلوي ارتعاش ها را گرفت.

بازپرس شعبه پنج دادسراي اصفهان دستور توقف پروژه مترو را صادر کرد
وي در ادامه از ديدگاه ديگری نيز به ماجرای متروی اصفهان پرداخت و گفت: در طي اين سالها سه بازپرس اين پرونده متأسفانه عوض شدند. همه اين بازپرس ها به اين نتيجه رسيدند كه نبايد مترو از زير بافت قديمي شهر عبور كند و نكته ديگر اينكه وقتي بنده با شكايت آقاي شهردار به زندان افتادم، تعدادی از آقايان وقتي در معرض حرف هاي علمي قرارگرفتند، نشر اكاذيب كردند و گفتند اين اقدام خلاف ميل آنها بوده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مسئله بعدي، توهين به قانون است؛ وقتي بازپرس شعبه پنج دادسراي اصفهان دستور توقف پروژه را مي دهد و نهادی در مقابل قانون مي ايستد، اين تأثيرات مخربي در جامعه به جای خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد:  مگر قانون صراحتاً اعلام نمي كند هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند از اجراي حكم دادگاه سر باز بزند، پس اين چه نهادي است كه در مقابل حكم دادگاه و حكم قضايي وآنچه كه به منافع ملي آسيب مي رساند، مي ايستد.

قبل از اجرای حكم جلب شهردار اصفهان، بازپرس پرونده به صورت ناگهانی عوض شد
این وکیل حقوقی میراث فرهنگی کشورمان ادامه داد: از سوي ديگر وقتي دستور بازداشت شهردار اصفهان را بازپرس شعبه 15 دادسراي رسيدگي به تخلفات كاركنان صادر مي كند، متأسفانه قبل از اجرای حكم جلب نامبرده، بازپرس پرونده به صورت ناگهانی عوض مي شود.

دادخواه تأکید کرد: از سوي ديگر با اين روالي كه اين افراد رفتار می كنند، مردم به باورهاي ملي خود بي اعتماد شده اند، چون يكي از شاخصه هاي هويتي يك ملت اين است كه ميراث فرهنگي خود را معتبر بدانند؛ وقتي مردم مي بينند كه يك دولت، ميراث فرهنگي را تخريب مي كند، چه طور مي توان انتظار داشت  مردم آن كشور به آثار باستاني شان اهميت دهند.

وي در ادامه گفت: اگر همه اين مسائل را نیز به كناری گذاشت، اما از منظر بین المللی، جهانیان به ایرانیان چه مي گويند و در مورد آنها چه می اندیشند؟ ایرانیان يك ملت فرهنگي هستند كه تكنولوژي شان بالاتر از جهان نيست، و در این شرایط، تنها به ميراث فرهنگي خود افتخار مي کنند؛ آنگاه مي گويند وقتي ملتي خودش نمي تواند آثارش را حفظ كند، پس چرا خارجیان آثار باستاني اش را به غارت نبرند و در موزه هاي خارج از کشور نگهداری نکنند.

شهرداری اصفهان فردی را به عنوان نماينده جهاني ايكوموس، جعل کرد
دادخواه در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان جهاني ايكوموس در خصوص تخلفات مسئولان قطار شهری اصفهان، گفت: ايكوموس، سازماني جهانی است كه وظیفه ی آن حفظ منافع ملي در هر كشوري است.

این حقوقدان افزود: نكته قابل تأمل در پرونده متروي اصفهان اين است كه شهرداری اصفهان فردی را به عنوان نماينده جهاني ايكوموس، جعل کرد، که اين فرد با حضور در جلسه بازپرسي به ما توهين كرد، اما بعدها متوجه شديم، ماجرا دروغ  بوده و اين فرد هيچ ارتباطي با سازمان ايكوموس نداشته است.

دادخواه با بیان اینکه اکنون در زير دوازه دولت و در فاصله 20 متري، بنایی تاریخی و زیرزمینی از دوران صفويه به جای مانده است و اين درحالي است كه مسئولان سازمان قطار شهری اصفهان قول داده اند که به اين بافت ها آسيبي نرسانند، اما متأسفانه افرادي از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حال انجام كار و کاوش در تونل مترو بودند، که آقايان اعلام کرده اند اين مسخره بازي هاي آكادميك را كنار بگذاريد و به این افراد، 15 روز فرصت داده شد تا بگويند عملیات حفاری مترو در محدوده دروازه دولت اصفهان اشكال ندارد و از تونل خارج شوند.

مشكلات بی شمار متروی اصفهان را بايد به ایكوموس اطلاع داد
این حامی میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه ایرانیان و به ویژه مردم اصفهان سرزنش جهانیان را براي خودشان موجب شدند، اظهار داشت: يكي از بندهاي حقوق بشر مربوط به بند 27 اعلاميه جهاني سازمان ملل در خصوص حفظ ميراث فرهنگي است و به هيچ عنوان ربطي به حكومت ها ندارند.

وی با بیان اینکه اکنون مي توان گفت كه براي حل مشكلات و مسایل بی شمار متروی اصفهان بايد ماجرا را به اكوموس اطلاع داد، افزود: بنده در مقطع دكتري درباره يأس و نااميدي تحقيقات گسترده اي داشتم، که بر این اساس، يكي از عواملي كه باعث مي شود مردم دچار يأس و نااميدي شوند اين است كه مردم شاهد اجرا نشدن قانون باشند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ايران دومين كشور افسرده جهان است و این ناراحتي هاي رواني است كه باعث بيماري های جسمی و به ویژه سرطان مي شود.

وی گفت: وقتي مردم شاهد باشند که قانون اجرا نمي شود، اعتماد اجتماعی از بين خواهد رفت. نكته ی ديگر اينكه، بسياري از ساختمان های تاریخی اصفهان، اسلامي و مذهبي است؛ به عنوان مثال مدرسه و مسجد امام جعفر صادق(ع) كه بزرگاني مثل علامه مجلسي و غيره در آن پرورش يافته اند نيز در معرض خطر است.

محمدعلی دادخواه با بیان اینکه مسئولان کشوری و استانی عمدتاً با كوروش و داريوش مشكل دارند، اما با بناهای ارزشمندی مانند موزه كاشي كاري جهان در مدرسه چهارباغ، سر ستیز ندارند، تصریح کرد: گفته شده که عبور مترو از داخل شهر اصفهان و در محور تاریخی شهر، نسبت به خارج شهر، 6 ميليارد توامن منافع بيشتري دارد، اما در پاسخ باید اینگونه مطرح کرد که سي و سه پل و چهارباغ اصفهان چقدر مي ارزد؟ 6 ميليارد يا بيشتر؟!

خط اول و دوم متروی اصفهان، به قیمت جان تاریخ یک شهر تمام خواهد شد
به گزارش انتخاب خبر، هرچند با تمام مخالفت ها افتتاح پروژه متروی اصفهان به سرانجام رسید، اما اکنون راه اندازی خط دوم متروی اصفهان و عبور آن از میدان نقش جهان، دغدغه دیگر دوستداران نصف جهان و میراث دوستان است. دبیر شورای هماهنگی سمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص خط اول و دوم متروی اصفهان و همه جوانب این پروژه که قرار است عبور و مرور مردم را در شهر آسان کند اما به قیمت جان تاریخ یک شهر تمام خواهد شد، می گوید: آن  زمانی که باید چاره ای اندیشیده می شد، چنین اتفاقی رخ نداد و شاید مواقعی حتی استفاده از واژه قلدرمآبانه  در مدیریت کنونی شهری اصفهان و در خصوص پروژه متروی اصفهان مصداق پیدا كند.

علیرضا روحانیعليرضا روحاني در گفتگو با انتخاب خبر افزود: این درصورتی است که بسیاری از مدیران شهری وقت و کارشناسان و مشاوران خود مترو و گروه های مختلف به ماجراي مترو ورود پیدا کردند و هشدارهایی از سوی این افراد داده شد و اين زمانی بود كه هنوز امكان اینکه جلوی فاجعه گرفته شود، وجود داشت.

فاز یک متروی اصفهان از چهار باغ عبور مي كند
وی تصریح کرد: البته هنوز هم دیر نشده و مادامی که قطار در تونل مترو حرکت نکرده باشد به ویژه مکانی که مترو وارد بافت تاریخی می شود، می توان جلوی فاجعه را گرفت.

روحانی ادامه داد: فاز یک متروی اصفهان از چهار باغ عبور مي كند و البته هنوز این قسمت از فاز یک به بهره برداری نرسیده است و اميدي براي جلوگیری از ورود مترو به محور تاریخی شهر اصفهان وجود دارد.

این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه اکنون تونل مترو به دوازه دولت و خیابان چهارباغ رسیده است، که باید براساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور، مسیر مترو به خیابان شمس آبادی منتقل شود که متأسفانه این مصوبه اجرا نمی شود و مترو به زودی از محور تاریخی اصفهان و خیابان چهارباغ این شهر عبور می کند، افزود: پیش از این نیز مردم اصفهان شاهد انحراف تونل قطار شهری اصفهان در نزدیکی سی و پل بودند که بسیار داستان های پرحاشیه ای در این مورد به وجود آمد.

در طول پروژه احداث تونل قطار شهری اصفهان قانون شکنی شد
وی با تأکید بر اینکه در طول پروژه احداث تونل قطار شهری اصفهان قانون شکنی شده و متأسفانه گوش شنوایی نه در سطح مدیران شهری و نه در سطح مدیران ملی وجود ندارد و تنها اقدامی که صورت گرفته دستور بازپرس شعبه 5 دادسرای اصفهان آقای محمدی جرقویه بوده كه قرار بر این شد که عملیات اجرایی متروی اصفهان متوقف شود، تصریح کرد: هر چند یک سال و نیم پروژه متوقف شد، اما در سکوت کامل خبری، مدیران وقت مجدداً از موضع قلدرمآبی به راحتي قانون را زیر پا گذاشتند و بدون اينكه به فردی پاسخگو باشند، كار را آغاز كردند.

سخنگوي اسبق ائتلاف حاميان ميراث اصفهان گفت: اکنون دیگر تونل متروی اصفهان در حدفاصل دروازه دولت و میدان انقلاب و حوالی سی و سه پل حفر شده و مرحله اول متروی اصفهان نیز افتتاح شد و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان امیدوارند که حداقل برای تونلی که وارد محور تاریخی اصفهان می شود، تمهداتی اندیشیده شود که کمترین آسیب را به بافت تاریخی محدوده وارد کند.

در مورد خط دوم متروی اصفهان می توان جلوی فاجعه را گرفت
روحانی همچنین با اشاره به خط دوم متروی اصفهان تأکید کرد: اکنون در خصوص خط دوی متروی اصفهان اتفاقی رخ نداده و آنچه مطرح است تنها خروجی مصوبه ای بوده و نقشه ای هنوز منتشر نشده و کلنگی زده نشده، پس می توان جلوی فاجعه را گرفت.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد تونل خط دوم متروی اصفهان از زیر میدان نقش جهان عبور کند، مردم و مسئولان اصفهانی تیر خلاصی را این بار به فرهنگ و هنر نصف جهان شلیک می کنند، تأکید کرد: عملاً در مسیر عبور خط دوم مترو فقط بافت میدان نقش جهان قرار ندارد، بلکه در محور شرقی به غربی اصفهان، بافت های فرسوده و تاریخی سلجوقی، دیلمی، ایلخانی، و بسیاری از تونل ها و دفینه هایی که زیر این بافت تاریخی قرار دارد و هنوز کشف نشده است، وجود دارد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه زمانی که تونل خط شمالی- جنوبی متروی اصفهان در حال حفر بود، کارشناسان میراث فرهنگی هیچ کدام حضور نداشتند، اما اگر قرار باشد خط دوم مترو در مسيرهاي شرقی و غربی با اینکه 2 مسیر جایگزین برای آن در نظر گرفته شده است به مسير فعلي خود ادامه دهد و بخواهد از قلب بافت تاریخی شهر اصفهان عبور کند، ديگر كاري براي آثار تاريخي نمي توان انجام داد و تخریب آن و نابودی تاریخ اصفهان، حتمی است.

ورود هر یک بار قطار از تونل، لرزه ای به اندازه ای 2 ریشتر وارد می کند
اين فعال میراث فرهنگی گفت: به گفته کارشناسان، اصفهان روی گسل زلز له نبوده و بناهای اصفهان هم از دیرباز ضد زلزله بنا نشده است و توان کوچکترین زلز له را ندارد، و همانطور که پرفسور اسپهبد گفته، ورود هر یک بار قطار از تونل، لرزه ای به اندازه ای 2 ریشتر وارد می کند؛ از طرفي، بافت این قسمت از اصفهان شنی و سنگ ریزه ای است و این موجب می شود که ارتعاش تا چند برابر به بناهای تاریخی وارد شود.

دبیر شورای هماهنگی سمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه میدان نقش جهان، تنها برای ایرانیان و اصفهانی ها نیست، بلکه یک اثر جهانی است و مردم ایران باید در این زمینه، به دنیا پاسخگو باشند، تأکید کرد: اکنون دوستداران اصفهان امیدوار هستند که درخصوص خط شرقی و غربی متروی اصفهان عقلانیت حاکم باشد و نه منافع یک حزب و یک گروه خاصی که متأسفانه سالهای سال است مدیریت شهری اصفهان را در دست گرفته اند و به هیچ فردی هم تاکنون پاسخگو نبوده اند وکوچکترین نقد و انتقادی را نیز که چه از سوی اصحاب رسانه و سازمان های دولتی و چه  از سوی کارشناسان مطرح می شود، همه را به مسائل سیاسی ربط می دهند و با این اوصاف، دوستداران اصفهان امیدوار هستند که حداقل فاجعه ای در مسیر اجرای خط دوم متروی اصفهان به بار نیاید.

علیرضا روحانی تصریح کرد: شهرداری، مجری مصوبات دولت است و دولت هم در قالب شواری عالی ترافیکی که به ریاست وزیر کشور مصوباتش تصویب می شود، می تواند مصوبه بدهد و شواری عالی ترافیکی استان هر آنچه مصوب می کند باید مورد تأیید شورای عالی ترافیکی کشور قرار بگیرد و در شورای عالی ترافیکی کشور باید به آن توجه شود، پس مانند سال 84  که شورای عالی ترافیک، شمس آبادی را جایگزین خیابان چهارباغ برای عبور مترو کرد، اکنون هم این شورا می تواند تصميم جديدي بگيرد تا فاجعه اي تاريخي در آینده در اصفهان رخ ندهد.

 

 

اخبار مرتبط:
متروي اصفهان هنوز از ميراث ايرانيان قرباني مي‌گيرد
خط یک متروی اصفهان راه اندازی می شود
تخلف مدیران قطار شهری اصفهان محرز است
پرونده قضایی متروی اصفهان در آستانه طرح در مجامع بین المللی
از کاخ جهان‌نمای خاتمی تا لکه دار شدن شخصیت بین‌المللی ایران

شهرداری اصفهان به حکم دادگاه توجهی ندارد
آیا با تغییر دولت همه مشکلات بافت تاریخی مجاور مترو اصفهان برطرف شده؟!
دیوارهای مدخل ورودی مدرسه چهارباغ تخریب شد
سلب حمایت فرهنگی سازمان ملل از بنای ارزشمند میدان نقش جهان
نماینده میراث فرهنگی خواستار توقف احداث تونل متروی اصفهان شد 
تخت جمشید در حال نابودی است
ادامه تخلفات در جریان احداث تونل متروی اصفهان
امروز؛ دادگاه متروی اصفهان در تهران برگزار شد
صدور دستور توقف عملیات مترو در اصفهان
مدرسه‌ی چهارباغ با فعالیت مترو پیش از سی‌وسه پل تخریب می‌شود
همه تناقضات مهندس! مدیر عامل مترو:عبور مترو می تواند به سی و سه پل آسیب بزند
عبور کانال مترو سبب آسیب سی‌وسه‌پل شده است
پرونده متروی اصفهان بار دیگر به دادگاه کشیده شد
پيامد عبور مترو اصفهان از خيابان چهارباغ؛ سي‌و‌سه پل ترك برداشت
از سوی تشکل های غیر دولتی کشور؛ گشایش پرونده تخلفات مدیران متروی اصفهان در دادسرای تهران
راه بیراهه مدیران شهری در پرونده متروی اصفهان
متروی اصفهان را باید همچون جهان‌نما به سازمان یونسکو کشاند
همایش مترو اصفهان و ابعاد گسترده آن
لجبازی شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی بر سر متروی اصفهان
احتمال نشست سي و سه پل وجود دارد
عمليات حفاري مترو اصفهان اطراف سي و سه پل باز هم متوقف شد
احتمال نشست خيابان در نزديكي سي و سه پل افزايش يافت
متروی اصفهان در تنگنای سیاست‌زدگی مدیران شهری
شهردار اصفهان در آستانه استیضاح شورای شهر