یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات شوراها کمتر از ریاست جمهوری و مجلس نیست، به دلیل اینکه یکی ازارکان توسعه سیاسی درکشور شکل گیری شوراهاست تا مردم بتوانند امور مربوطه به خود را خودشان اداره کنند و این مقدمه ای برای تاثیری گذاری آینده آنها در مجلس است.

سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: همانطور که از طریق شورای عالی استان ها و شورای استان، افراد می توانند پیشنهاداتی به دولت ارائه دهند و طرح هایی برای مجلس شورای اسلامی مطرح کنند و در اداره بهتر شهر و کشور نقش مهمی ایفا کنند.

استاندار اصفهان در دولت اصلاحات اذعان داشت: اگر شورای شهر را به عنوان زیرساخت توسعه سیاسی بدانیم توسعه سیاسی یعنی اینکه مردم سالاری تحقق پیدا کند و شورای شهر زیرساخت و اساس مردم سالاری شود.سید محمود حسینی

وی با بیان اینکه اگر ما در شورای شهر موفق نباشیم در سایر زمینه های مردم سالاری هم موفق نخواهیم بود، گفت: این موضوع مانند پارلمان، ریاست جمهوری، استیضاح دولت و نظام و حکومت است و عمل شورای شهر فقط انتخاب شهردار و شورای شهرداری نیست. شورا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و می تواند ترجمان تقاضای مردم در ارکان جامعه، نظام و دولت باشد.

وی با اعتقاد بر اینکه ترتیب اهمیت شوراها کمتر از ارکان دیگر مانند مجلس، پارلمان و ریاست جمهوری نخواهد بود، اذعان داشت: شورای شهر می تواند نقش عمده ای در موضوعات بحرانی مانند بحران آب و بحران محیط زیست داشته باشد که اصفهان در حال حاضر هم با این موضوعات دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: شوراها در زمینه های اقتصادی شهر و استان هم می توانند نقش موثری ایفا کنند و زمینه ساز مشارکت بهتر مردم باشد.

شاخصه های کاندیداهای انتخابات شورا
استاندار اصفهان در دولت اصلاحات، کارآمدی و سلامت را دو شاخصه اصلی کاندیدهای انتخابات شورا دانست و اظهار کرد: به اعتقاد من اهمیت شاخص سلامت کمتر از کارآمدی نیست.

سید محمود حسینی با اشاره به اینکه کارآمدی یعنی اینکه فردی که می آید داخل شورا با مسائل شهر، شهرداری و مدیریت شهری در چند بعد آن آشنا باشد و به آن اشراف داشته باشد، تصریح کرد: یک کاندیدا باید بداند که چه تصمیمات و مصوباتی باید ارائه و تصویب کند و چگونه بر عملکرد شهرداری و خدمات شهری نظارت کند.

همچنین در حوزه های عمران شهری، بهداشت و محیط زیست، حمل و نقل، ترافیک، خدمات شهری، ساخت و ساز و عمران شهری، تصمیماتی اصلح اتخاذ کند که به ضرر شهر نباشد به صورتی که شهر فروشی و تراکم فروشی کند و مسائل دیگر شهر را مد نظر قرار ندهد.

وی ادامه داد: یک کاندیدای شایسته باید دلسوز آینده شهر باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند سطحی و زودگذر نباشد.

حسینی اضافه کرد: آینده نگری شهری باید یکی دیگر از خصوصیات مهم یک کاندیدا باشد و برای توسعه شهر با رویکرد توسعه پایدار برنامه داشته باشد.

استاندار اسبق اصفهان با تشریح سلامت روانی و روحی یک کاندیدا خاطر نشان کرد: شوراها از مصوبات قانون اساسی و از دستاوردهای انقلاب هستند، ولی تا زمان دولت اصلاحات یعنی سال 77 شوراها جزو اصول معطل مانده و معوق قانون اساسی بود. دولت اصلاحات اصرار کرد و این شوراها را در سراسر کشور، هم شوراهای شهر و هم شوراهای روستا و هم شوراهای فرابخشی مانند شورای بخش و شورای شهرستان و شورای استان را راه اندازی کرد.

وی تصریح کرد: اما مشکلی که در شوراها ی کلان شهرها وجود دارد این است که در معرض آسیب فساد و سوء استفاده قرار دارند. به طوری که گستره فساد بسیاری از شوراها را تهدید می کند و بسیاری از اعضای شورای شهر تصور می کنند با ورود به شورا باید از نمد آن که متعلق به انقلاب و کشور و بیت المال است برای خود کلاهی ببافند و بار خود را ببندند و این موضوع برای یک جامعه بسیار خطرناک است.

حسینی با تاکید بر اینکه مهم ترین اصل در شوراها پاکدست بودن افراد است، گفت: افرادی که وارد شورا می شوند باید سابقه ای روشن داشته و هیچ سابقه سوء استفاده در زندگی آن ها نباشد و اصلاح طلبان به خصوص باید بر روی سلامت افراد حساسیت داشته باشد و آن را جزو شاخص های اصلی افراد بدانند چراکه اصلاحات یک حزب یا یک گروه یا یک جریان نیست، این ها نماد اصلاحات هستند.

اصلاح طلبان و انتخابات شوراها
وی اصلاحات را یک تفکر برشمرد و افزود: اصلاحات یک آرمان است و نباید آرمان ها و تفکرات اصلاحات، قربانی این نوع جریانات باشد بلکه روی سلامت حساس باشند.

استاندار اسبق اصفهان گفت: افراد کارآمد و توانمند باید وارد شوراها شوند. افرادی که واقعا بتوانند در توسعه و سلامت شهر جریان ایجاد کنند و نقش جدی در آن داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه رسالت اصلاح طلبان رسالت حساسی است، بیان کرد: باید افرادی که به شوراها اعزام می شوند اصلح باشند به طوری که در آینده مشخص نشود که آنها سوء سابقه یا پرونده ای مبنی بر عدم منافع مردم و شهر و توسعه شهری دارند.

این فعال سیاسی نزدیک به جریان اصلاحات در اصفهان در پاسخ به پرسش انتخاب خبر مبنی بر اینکه در سال 1394 در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشکلاتی برای کاندیداها و نامزدهای اصلاح طلبان و جریان اعتدال گرایی از حیث اتحاد بوجود آمد. حال برای اینکه این مشکل برای انتخابات شوراها تکرار نشود چه پیشنهادی برای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اصفهان دارید، خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان نباید از شاخص ها و از اصول عدول کنند چراکه شوراها شرکت سهامی احزاب نیست و بنا نیست که احزاب در شوراها سهم داشته باشند.

سید محمود حسینی تأکید کرد: شاخص ها ملاک است و اگر شوراها شرکت سهامی احزاب شد به عبارتی هر حزبی مطرح کند چون جریان اصلاح طلب هستم باید در شوراها سهمیه داشته باشم که اگر اینگونه باشد باید فاتحه شوراها را خواند.

وی ادامه داد: شاخص ها باید در اولویت و ملاک باشد. یعنی اگر کسی توانمند و کارآمد نیست اگرچه متعلق به یک حزب باشد دلیلی ندارد که کاندیدای شورای شهر شود.

استاندار اصفهان در دولت اصلاحات تصریح کرد: اگر کسی سابقه شفافی ندارد و خود او هم شفاف نیست از نظر اقتصادی در سلامت او شبهه است. کار شبهناک نباید انجام داد. باید شاخص ها را نگاه کرد، حالا ولو افرادی خوششان نیاید و با این کار موافق نباشند اما از وجود شاخص ها در افراد به هیچ وجه نباید کوتاه آمد.