شاید بهترین و نزدیکترین تعریف به مدیریت این باشد که هنر و علم بکارگیری نیروی انسانی برحسب توانایی ها و استعدادها است بطوری که آن سازمان را در تحقق اهدافش یاری رساند و اگر هر مجموعه اداری و کاری از این اصل مهم تبعیت کند بی تردید به موفقیت خواهد رسید ضمن اینکه کارکنان آن سازمان نیز با خاطری آسوده، ذهنی خلاق، روحیه ای شاداب و رغبت و انگیزه ای مضاعف مشغول فعالیت می شوند و چه خوب است که این افراد تا پایان زمان خدمت در پستها و مقامهای مرتبط با توانایی خود انجام وظیفه کنند و ارزش و اهمیت آنها مورد توجه مدیران باشد.

با این مقدمه میخواهیم بدون تعارف به سراغ یکی از کارکنان متعهد و کاربلد برویم که 28 سال در شهرداری منطقه هجده تهران فعالیت کرده است، او در تمام این سالها در پستهایی چون معاون شهرسازی و رئیس طرح تفصیلی شهرداری مورد وثوق مجموعه مدیریتی بوده است و مهمتر از آن تکریم ارباب رجوع را ادا کرده و مورد تایید اهالی، کسبه، بازاریان و خانواده های شهدا در منطقه هجده تهران است.

nasrolahzadeh sh"مهندس ابوذر نصراله زاده" که تنها دو سال تا بازنشستگی او باقی مانده بود؛ از سوی شهردار سابق منطقه 18 بنا به دلایلی برکنار و برای ایشان حکم یک کارشناس ساده صادر و با آنهمه سوابق درخشان مدیریتی در شهرداری که مورد وثوق مردم و مدیران قبلی بوده است نادیده گرفته شد و چند پرسش مهم با این تغییر در اذهان عمومی که او را می شناسند باقی مانده است؛ یکی اینکه به واقع دلیل برکناری فردی که در کار خود متخصص و متعهد و مورد اعتماد است، چه می تواند باشد و ایشان چه سدی در برابر شهردار وقت منطقه 18بوده است در حالیکه می گویند خطایی نیز از او سر نزده است؟ و سوال دیگر اینکه آیا هر کارمندی که کار خود را درست انجام بدهد و پاکدست باشد؛ به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد؟ پس تکلیف تعهد و وجدان کاری چه می شود؟!

کاش قدر چنین افرادی دانسته شود و آنها را وارد بازیها و دعواهای سیاسی نکنند، مجموعه هایی که برای نیروهای کاردان و متخصص خود ارزشی قائل نمی شوند؛ با گذر ایام به سستی و خمودگی و مشکلات مالی و عملکردی دچار می شوند و بهره وری منابع انسانی را کاهش می دهد، ای کاش افراد پیشکسوتی چون مهندس نصراله زاده بتوانند در سالهای پایانی عمر خدمتی خود که منبع مهمی از تجربیات گرانسنگ هستند؛ در جایگاهی که شایستگی و لیاقت آن را دارند فعالیت کنند و با خاطره خوشی بازنشست شوند.

امیدواریم کار و خدمت صادقانه ایشان و امثال ایشان از نگاه شهردار جدید منطقه 18 و دیگر شهرداران مناطق تهران دور نماند و تجربیات و پاکدستی این فرد متعهد در سمتی که شایستگی آن را دارد در سالهای پایانی خدمتش بکار گرفته و حرمتش حفظ شود زیرا "حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است." بحارالانوار - امام صادق(ع).

nasrolahzadeh 1

nasrolahzadeh 2

nasrolahzadeh 3

nasrolahzadeh 4

nasrolahzadeh 6