اما رییس دانشگاه علوم پزشکی حاضر به ملاقات با طلبکاران بیمارستان فارابی نشد و طبق معمول آنها را به دفتر حراست دانشگاه فرستاد و دوباره پول طلبکاران پرداخت نشد. البته این اعتراضات در سال گذشته آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد و مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص سکوت اختیار کرده اند. و اما خبرها حاکی از آن است که دکتر طلایی، رییس این بیمارستان بدون توجه به بدهی های بیمارستان مشغول ساخت کلینیک خصوصی در خیابان چهارباغ پایین اصفهان بوده، در صورتی که بیمارستان مطالبات کارفرما و کارگرانی که به صورت شبانه روزی در بیمارستان فارابی کار می کرده اند را پرداخت نمی کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی هم با توجه به اینکه از این موضوع مطلع است اما همچنان اقدامی انجام نمی دهد.

انتخاب خبر: چندی پیش برخی از طلبکاران بیمارستان فارابی طی یک اعتراض دسته جمعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفتند تا مراتب شکایت خود را مبنی بر تعویق دستمزدشان به گوش رییس و مسؤولان دانشگاه برسانند، اما رییس دانشگاه علوم پزشکی حاضر به ملاقات با طلبکاران بیمارستان فارابی نشد و طبق معمول آنها را به دفتر حراست دانشگاه فرستاد و دوباره پول طلبکاران پرداخت نشد.

فارابی بیمارستانی در آستانه ورشکستگی

تجمع طلبکاران بيمارستان فارابي در محوطه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

به گزارش انتخاب خبر، البته این اعتراضات در سال گذشته آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد و مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص سکوت اختیار کرده اند.

و اما خبرها حاکی از آن است که دکتر طلایی، رییس بیمارستان فارابی بدون توجه به بدهی های بیمارستان مشغول ساخت کلینیک خصوصی در خیابان چهارباغ پایین اصفهان بوده، در صورتی که بیمارستان مطالبات کارفرما و کارگرانی که به صورت شبانه روزی در بیمارستان فارابی کار می کرده اند را پرداخت نمی کند.

گفته شده دکتر غلامرضا اصغری، رییس دانشگاه علوم پزشکی هم با توجه به اینکه از این موضوع مطلع است اما همچنان قضیه را مسکوت گذاشته و اقدامی انجام نمی دهد.

فارابی بیمارستانی در آستانه ورشکستگی

تجمع طلبکاران بيمارستان فارابي در دفتر دکتر اصغري، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

چنین اقداماتی قطعاً برخلاف قانون است و اگر هر کدام از بازرسان سازمان نظام پزشکی و یا اداره کل بازرسی در اصفهان از این مسئله اطلاع پیدا کنند آن هنگام است که باید تمام پرونده های مرتبط با موضوع را آشکار و با دلیل و سند همه مسائل را بازگو کرد.

حتی اگر قانونی به ساخت مجموعه های خصوصی پزشکی و درمانی حکم دهد، این اقدام باید پس از پرداخت مطالبات کارفرمایان و کارگران بیمارستان فارابی انجام شود.

کارفرمایان و کارگران طلبکار اذعان دارند که بارها طی نامه های گوناگون و در زمان های متفاوت مکاتبه هایی با اداره کل بازرسی استان اصفهان، دفتر نهاد مقام معظم رهبری و حتی هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است اما متاسفانه هنوز اقدام عملی و پیگیری های مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

طلبکارن طی نامه هایی به وزیر بهداشت و اداره کل بازرسی و سایر نهادها خواستار رسیدگی به طلب خود هستند.

فارابی بیمارستانی در آستانه ورشکستگی

فارابی بیمارستانی در آستانه ورشکستگی

طلبکاران بیمارستان فارابی می گویند در صورت رسیدگی نکردن، به صورت دسته جمعی در تهران در محل ساختمان وزارت بهداشت جمع خواهند شد و صدای خود را به گوش مقامات بالاتر خواهند رساند تا فریادرسی پیدا کنند.

اما در این میان، برخی مسئولان بیمارستانی که سلامتی مردم را در دست های خود دارند اکنون با به حراج گذاشتن پست ها و مناصب، گوی سبقت را برای دریافت تقدیرنامه ها و هدایا از دانه درشت های کشور ربوده اند؛ در حالی که اگر همان مسؤولان از اتفاقات درونی بیمارستان مطلع بودند هیچگاه آنها را برای دریافت نشان و تقدیر به بالای سن فرا نمی خواندند.

مسؤولانی که بدون توجه به واقعیاتی که مردم مخاطب اصلی آن هستند و تنها به نشانی دلخوش کرده اند، چگونه می توانند ضامن سلامتی مردم باشند؛ مردمی که بار محنت و رنج را به دوش می کشند.

بیمارستان فارابی از درون فرو ریخته است و این تقدیرنامه ها و تجلیل ها تنها مهر سکوتی است بر پیشانی آنهایی که در برابر این اقدامات سکوت کرده اند.

باید به قضاوت نشست و روایت کرد داستان های ریز و درشت آنهایی را که در برابر ظلم و ستم سکوت نمی کنند.

به راستی سکوت مسؤولان بلند پایه کشوری در قبال این موضوع چیست؟ مبادا این سکوت نشانه آن باشد که اختلاس هایی در این میان صورت گرفته است که نمی خواهند کسی از آن مطلع شود.

اگر این گونه نیست مسوولان به پا خیزند و بدهی های بیمارستان را پرداخت کنند و حق کارگر بیچاره ای را که از صبح تا غروب عرق ریخته است تا بیماران مظلوم در آسایش و راحتی باشند، بگیرند.