وی با بیان اینکه در دو سال گذشته فولاد در ایران ارزانتر از دیگر کشورها فروختهشده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی هم ایران ارزانترین فولاد دنیا را عرضه میکند که این قیمت مناسب در مورد تمام محصولات فولادی اعم از ورقهای فولادی، میلگرد و دیگر محصولات با در نظر گرفتن میانگین قیمت صادق است و باید گفت که محصولات فولادی ایران از محصولات فولادی چین هم ارزانتر است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فولاد یزد با اشاره به وضیعت بازار فولاد در ۶ ماهه اول سال جاری و دو ماه آخر سال گذشته تاکید کرد: قیمتهای جهانی به دلیل دامپینگ چینیها به کف رسید و وارد دره مرگ شد، اما قیمت فولاد در بازار داخلی سقوط نکرد.
وی یادآوری کرد:حتی در همان زمان هم فولاد ایران فولاد گرانقیمتی نبود، اما در مقایسه باقیمت فولاد چین و به دلیل دامپینگ چینیها گرانتر بود.

احرامیان بیان کرد: رسانهای شدن این مسئله منجر به ایجاد این جو شده که فولاد در ایران مشکل دارد، درحالیکه نیت مطرح کنندگان این نبوده است.

وی تصریح کرد: ما در ایران مازاد تولید فولاد داریم و از کشورهای صادرکننده محصولات فولادی هستیم و در بیشتر فصول سال ارزانترین فولاد را در کشور عرضه میکنیم.