آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده و هزینه‌های سالانه آن با رشد محسوسی افزایش یافته است. مجموع هزینه‌های دولت یازدهم در سال 95 به 233 هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین هزینه‌کرد سالانه در بین دولت‌های ایران محسوب می شود.

به گزارش تسنیم، هزینه‌کرد سالانه دولت یازدهم در سال اول فعالیت این دولت، 141 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آخرین سال فعالیت دولت دهم 36 درصد رشد داشته است. همچنین هزینه کرد دولت یازدهم در سال دوم فعالیتش با 22 درصد افزایش به 173 هزار میلیارد تومان، در سال سوم با 15 درصد افزایش به 199 هزار میلیارد تومان و در سال چهارم با 17 درصد افزایش به 233 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این دولت در مجموع چهار ساله فعالیت خود 746 هزار میلیارد تومان هزینه کرده و چنانچه در بالا نیز آمد، مجموع رشد هزینه‌های جاری این دولت طی چهار سال اخیر 90 درصد رشد کرده است.

پیش‌تر نیز جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در این خصوص نوشته بود: براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این چهار ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است. اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهارساله توجه کنیم شاهد رشدی230 درصدی هستیم که هشت برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

وی خاطرنشان کرده بود: یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته داشته است. کاهش سهم بودجه‌های عمرانی باعث می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.