مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد مبارکه در این خصوص گفت: این پروژه از بین ۲۰۰۰ پروژه انتخاب شد که از ۱۳۰ کشور جمع آوری شده بود.

pasab shahr fulad

حسین مدرسی فر با بیان این مطلب که فولاد مبارکه در دو دهۀ گذشته بر اساس استراتژی بهبود عملکرد زیست محیطی خود، اهداف متناسب با آن را تدوین و به مرحلۀ اجرا گذاشته است، افزود: این شرکت در سالهای اخیر بنا بر ضرورتهای ملی و بین المللی تمرکز خود را بر توسعۀ مسئولیت پذیری زیست محیطی قرار داده است و در همین راستا برنامه های مدیریت انرژی و مدیریت HSE را به طور هدفمند پیگیری میکند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه به عنوان پیشرو و الگوی صنایع کشور در ابعاد بین المللی نیز در این زمینه ایفای نقش می کند.