رسول محققیان در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تصریح کرد: این شعار بر مقاوم ‌سازی و محکم‌ سازی پایه‌های اقتصادی، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم تأکید دارد و افکار عمومی را متوجه این موضوع می سازد که برای رفع مشکلات اقتصادی بیشتر از آن که منتظر رفع تحریم ها باشیم، باید از منابع داخلی کشور استفاده کنیم و با تکیه بر آن ها اقتصاد کشور را شکوفا سازیم.

rasoolmohagheghوی در ادامه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: درون زا بودن(یعنی استفاده از ظرفیت های داخلی کشور)، برون گرا بودن(یعنی دارای قدرت مواجهه با اقتصاد دیگر کشورها و در تعامل بودن با اقتصادهای جهانی)، مردم بنیاد بودن(یعنی متکی نبودن به دولت و برگرفته از اقتصاد مردمی و سرمایه بخش خصوصی)، دانش محور و دانش بنیان بودن، بهره مند بودن از تجربه‌ ها و مهارت های صاحبان صنعت و کشاورزان، تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی و عدالت‌ محور بودن به معنای توجه به عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی و عدم توجه صرف به شاخصه های اقتصاد سرمایه‌داری از جمله شاخصه های اقتصاد مقاومتی هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نقش نمایشگاه ها در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: صنعت نمایشگاه، یکی از حوزه هایی است که مصداق بارز اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است، زیرا نمایشگاه، عرصه عمل و به نمایش گذاشتن نتیجه اقدام ها است. مطابقت صنعت نمایشگاه و اثرات آن با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، بر این امر صحه می گذارد.

وی افزود: صنعت نمایشگاه ها تمامی این ویژگی ها را دارا است و می تواند مصداق بارزی برای تحقق عملی این شعار در دو حوزه اقدام و عمل باشد. بنابراین اگر نمایشگاه های تخصصی با حمایت بخش خصوصی و دولت، با قدرت هر چه بیشتر برگزار شود، تحقق و تجلی اقتصاد مقاومتی با سهولت بیشتری صورت می گیرد که خود گامی بزرگ در شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی، نقش نمایشگاه در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را بسیار کلیدی دانست و گفت: نمایشگاه، یکی از بهترین فضاهای انگیزشی برای ارتقای توان کیفی مجموعه ها، رقابت، تعامل و گسترش ارتباطات است و کمک می کند تا ظرفیت های بومی و درونی کشور بیش از پیش به فعل رسیده و حرکت های بزرگ را کلید بزند.

وی ادامه داد: نمایشگاه، این امکان را فراهم می کند که ظرفیت های واقعی کشور، بررسی و موشکافی شده، آسیب های اساسی مشخص شده و راهکارهای عملی و کاربردی برای آن ها ایجاد شود.

رسول محققیان در پایان تأکید کرد: مقایسه مجموعه ها با یکدیگر و الگوگیری آن ها از نمونه های نمایشگاه، شناخت بازار و نیازسنجی از دیگر اتفاقات مهمی است که در دل نمایشگاه ها رخ می دهد و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی را زمینه سازی می کند.