به گفته سخنگوي كميسيون در اين ديدار به مباحث تخصصي درباره برنامه و بودجه، درخصوص ارز و نابساماني موجود در اين بازار، مشكلات و مسائل موجود در حوزه عمران و وضعيت نابسامان اين حوزه پرداخته شده است اما بيشتر پاسخ رئيس‌جمهور در حوزه مسائل كلان و كلي بوده و روي هيچ‌كدام از مباحث مطرح شده به صورت جزئي ورود نكرده است. با اين حال وي با ياد‌آوري اصل 75 قانون اساسي به نمايندگان ياد‌آوري كرده طرح‌هايي را كه بار مالي دارند، اضافه نكنند.

اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد دارد كه: «طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»

مجلس كليات را رد مي‌كرد آمادگي ارائه برنامه جديد را داشتيم
اما آنچه از روايات مختلف نمايندگان اين كميسيون‌ها مي‌توان استنباط كرد اين است كه روحاني به طور تلويحي از عملكرد ارائه برنامه ششم توسعه توسط معاون خود چندان راضي نبوده و حاضربه دفاع از آن نبوده و حتي كار برنامه ششم به نامه نگاري هم رسيده است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گفته است: روحاني روايت كرد كه آقاي لاريجاني نامه‌اي به رهبري نوشتند و من هم پاسخ آن را به رهبري نوشتم اما پخش نشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ايشان به نقل از هاشمي رفسنجاني گفت كه بعد رهبري بين نامه شما و نامه لاريجاني نظر شما را تأييد كرد و من خدمت آقا رفتم و گفتم آماده هستم احكامي را كه داده‌ام پس بگيرم و ظرف دو ماه هم برنامه كامل بدهم، آقا گفتند نظري ندارم، خودتان حل كنيد.

جعفرزاده ايمن آبادي در ادامه در نقل صحبت‌هاي روحاني گفته است: روحاني انتقاد مي‌كرد كه شاكله برنامه به هم ريخته و بار مالي زيادي دارد، شوراي نگهبان نيز مقرر شد مواردي كه شاكله به هم ريخته و بار مالي دارد حذف كند. وي تصريح كرده: روحاني مطرح كرد كه دولت ما آمادگي داشت اگر كليات را مجلس رد مي‌كرد برنامه كامل مي‌داد، اما با اين درآمد فعلي كشور فقط مي‌توانيم بودجه كشور را تأمين كنيم و به تحقق موارد برنامه ششم نمي‌رسيم. وي درعين حال عنوان كرده است: روحاني تاكيد كرد در حوزه برنامه ششم توسعه هر آنچه مجلس تصويب كند، دولت انجام مي‌دهد.

داستان بابك زنجاني
جعفرزاده ايمن آبادي همچنين تصريح كرد: در اين جلسه در خصوص پرونده بابك زنجاني نيز روحاني روايت كرد كه در ابتداي دستگيري بابك زنجاني نامه‌اي به آملي لاريجاني با اين مضمون كه پرونده زنجاني را به وزارت اطلاعات بدهيد، نوشته است و استدلال‌هاي خود درباره اين درخواست را نيز بيان كرد. وي ادامه داد: روحاني مطرح كرد كه بعد از نامه در ديداري با رئيس قوه قضائيه نيز اين درخواست را داده است.

نگراني روحاني از ابهام در سرنوشت سه و نيم ميليارد تومان پول در صورت اعدام زنجاني
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنين تأكيد كرد: روحاني علاوه بر اين مطرح كرد كه در پرونده زنجاني هنوز سرنوشت سه و نيم ميليارد پول مشخص نيست و اگر اعدام صورت بگيرد، بسياري از سوالات بي جواب مي‌ماند.

روحاني: براي مبارزه با فساد همه چراغ‌ها بايد روشن شود
وي افزود: روحاني تأكيد كرد كه دولت حاضر است سامانه تشكيل داده و تمام دخل و خرج و حساب‌هاي دولت در آن روشن شود و در مقابل نيز انتظار است قوه قضائيه نيز همه حساب‌هاي خود را روشن كند. نايب رئيس فراكسيون مستقلين مجلس تأكيد كرد: روحاني تصريح كرد كه در كل به دنبال شفافيت هستم و اختلافي بين رؤساي قوا نبايد باشد و با هر دو رئيس قوه ارتباط خوبي دارم.

نمايندگان واقع بين باشند
حسن سليماني، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با تسنيم گفته: رئيس‌جمهور در اين جلسه با اشاره به بودجه سال 96 گفت «نمايندگان مجلس در روند تصويب بودجه سال 96 واقع‌بين باشند و همچنين در تصويب بودجه به توانايي مالي دولت نيز توجه شود.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئيس‌جمهور همچنين خواستار اين بود كه نمايندگان از تصويب مصوباتي كه بار مالي و توقع ايجاد مي‌كند و همچنين قابل اجرا نيستند، پرهيز كنند.

سليماني ادامه داده است: رئيس‌جمهور در اين جلسه گفت «در تصويب بودجه 96 تلاش شود با تعامل و همكاري بين نمايندگان و دولت، قانوني تصويب شود كه مردم از آن قانون برخوردار شوند نه اينكه به صورتي باشد كه دولت در اجراي آن با مشكل مواجه شده و باعث دلسردي مردم از بودجه شود.» وي ادامه داد: رئيس‌جمهور در اين جلسه خواستار آن شد كه بودجه مصوب ايراد اصل 75 قانون اساسي را نداشته باشد تا شوراي نگهبان هم بتواند آن را تأييد كند و زمان چنداني صرف آن نشود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر‌نشان كرده است: روحاني گفت بودجه‌اي كه تصويب مي‌شود بايد منابع آن قابل دسترس و تأمين باشد، اگر بودجه بار مالي براي دولت ايجاد كند و دولت منبع مالي آن را براي اجرا نداشته باشد، اجراي آن آسان نخواهد بود. پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري هم در روايت خود از ديدار چنين نوشته است: در پرونده بابك زنجاني و همكارانش كه حدود 2/7 ميليارد دلار از بيت‌المال به يغما رفته – و اكنون با سود متعلقه به بيش از 3/5 ميليارد دلار رسيده است – حق مردم است كه بدانند در مورد اين حجم عظيم از اموال متعلق به مردم چه كساني و چگونه تصميم گرفته‌اند و اين حجم عظيم پول چگونه در اختيار يك فرد قرار گرفته و اين اموال الان كجاست؟

رئيس شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در كشور، نيازمند همكاري همه قوا و نهادها است. با فرافكني و بي‌تدبيري، منافع مردم حراست نمي‌شود و هر دستگاه بايد در حيطه اختيارات و وظايف خود عمل كند و به افكار عمومي پاسخ دهد. قوه قضائيه هم در اين زمينه مسئوليت بسيار سنگيني را بر دوش دارد و بايد پاسخگو باشد. لازم است با حفظ آرامش و با همكاري و هماهنگي بيشتر قوا، از موانع و مشكلات عبور كرد و به مسائل اصلي مردم پرداخت.

نظارت نه دخالت
جعفرزاده ايمن‌آبادي با اشاره به اين نگاه حسن روحاني مبني بر اينكه تا زماني كه اقتصاد از امنيت جدا نشود درست نمي‌شود، گفت: روحاني در اين جلسه تأكيد داشت كه حوزه‌هاي امنيتي تنها بايد نظارت كنند اما دخالت نكنند، اگر حوزه‌هاي امنيتي در اقتصاد دخالت داشته باشند بخش خصوصي نمي‌تواند فعاليت و رقابت كند و آن زمان رقابت نيز رقابت آزادي نيست.

منبع: روزنامه جوان