اشاره:

"کتاب بایسته های حقوق خانواده در ایران"، نگارش محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در واحد مطالعات حقوق خانواده، حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی است که در روزهای پایانی دی ماه سال جاری از سوی انتشارات کلک سیمین به زیور چاپ آراسته شده و روانه جامعه فرهنگی کشور شده است.

hoghughkhanevade zamani

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، بلاگر حقوقی و عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین و از زمرۀ نویسندگان اهل قلم، پژوهشگر و مدرس در حوزۀ حقوق شهروندی و حقوق بشر و وکالت و فن دفاع در دعاوی؛ عضو تحریریه و گروه نویسندگان حقوقی و مقالات تخصصی- حقوقی در سایت ها و رسانه های مختلف و تخصصی، دبیر وقت صفحه حقوقی برخی از رسانه ها، عضو وقت هیات ارزیابی و نظارت بر تدوین متون آموزشی قوه قضائیه،عضو کمیته حقوقی وکلای دادگستری،عضو کارگروه اخلاق حرفه ای وکالت در کمیته حقوقی وکلای دادگستری، فعال حقوق شهروندی و بشر بوده که علاوه بر آثار مزبور و ارائۀ سخرانی های متعدد در همایش های حقوقی و تخصصی،دارای مقالات و کتب حقوقی و تخصصی متعددی چون " فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، وکالت و فن دفاع در اسناد حقوق بشر، کودک و حقوق کودک در ایران، کودک و حقوق بشر(حقوق بین المللی کودک)، بحران مهریه در ایران، آئین نگارش حقوقی(10 جلد)، آفات و آداب وکالت در ایران، بایسته های فن دفاع و وکالت دادگستری(در 2 جلد)، اخلاق حرفه ای وکالت، نهاد وکالت در ایران(در 2 جلد)،گام به گام با وکالت: آموزش علمی و کاربردی وکالت(در 20 جلد)، تجارب حرفه ای وکالت در ایران(در 5 جلد)، دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید، حق دفاع و وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، ابعاد حقوق بشری قانون آئین دادرسی کیفری جدید،وکالت و دادگستری شایسته در ایران و جهان، حقوق بشر و دادرسی عادلانه، نقد و نگاهی بر قوه قضائیه و دادگستری در ایران و بایسته های حقوقی قوانین در ایران(10 جلد) و..." و موسس کانال تلگرامی "فرهنگ وکالت در ایران" (https://telegram.me/fvekal) در زمینه حقوق شهروندی، وکالت و فن دفاع در دعاوی می باشد. گفتگوی حاضر با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نویسنده کتاب "بایسته های حقوق خانواده در ایران" به بهانه انتشار آخرین کتاب حقوقی وی در زمینه حقوق خانواده منتشر می گردد.

mehrieh zamani ket

hoghughkhanevade zamani ket

لطفاً، مشخصات اجمالی از کتاب بایسته های حقوق خانواده در ایران ارائه فرمائید.

بایسته‌های حقوق خانواده در ایران؛ بعنوان جدیدترین کتاب حقوقی منتشره در حوزه حقوق خانواده در ایران به موضوعات مهم و اساسی در حوزة حقوق خانواده از حیث حقوقی، قانونی و کاربردی می‌پردازد که در طی سالیان متعدد از سوی مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی و مطالعات و پژوهشهای متعدد به‌عمل‌آمده در این حوزه در آن موسسه، مورد تدوین و نگارش قرار گرفته و بیشتر یادداشتهای مندرج در آن، ابتدا در قالب تک‌نگاریهای حقوقی و مقالات کاربردی در رسانه‌ها، خبرگزاریها و سایتهای حقوقی و تخصصی مربوط از سوی نگارنده منتشر شده است و مورد نقد و بررسی خوانندگان قرار گرفته است و در‌حال‌حاضر نیز با اصلاحات و اضافات مربوط و به روزرسانی مطالب، در قالب کتاب حاضر تقدیم حضور خوانندگان محترم قرار دارد.

مطالب مشروحه در این کتاب، ماحصل مطالعات اسنادی و پژوهشی و تبادل نظر حرفه ای با وکلای دادگستری و جامعه قضایی کشور و نیز مشاهدات میدانی و حقوقی مولف در آن مؤسسه و محاکم قضائی و مراجع قانونی مربوطه است که نظر به تغییرات متعدد به عمل آمده در حقوق خانواده در ایران با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 و رویه های قضایی متعدد و متفاوت مشهود در محاکم خانواده و همچنین، به جهت برخورداری از تجارب حرفه‌ای و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نگارنده به عنوان یک وکیل دادگستری و همکاران محترم ایشان برای خوانندگان محترم و جامعه حقوقی کشور می تواند در جهت ارتقای دانش حقوقی خانواده های ایرانی و جامعه حقوقی کشور در زمینه حقوق خانواده قابل استفاده و مطالعه باشد.

محتوا و مفاد کتاب مشتمل بر چه مباحثی است و چگونه تنظیم و نگارش یافته است؟

این کتاب در7 فصل جداگانه ارائه شده است ؛ فصل نخست آن به مطالعه و نقد حقوقی قانون حمایت از حقوق خانواده پرداخته و آن را از حیث تاریخی، بررسی ویژگیها و اوصاف قانون حمایت از خانواده، مصوب 1/12/1391، ابتکارات و نوآوریهای قانون جدید، تفاوتهای قانون جدید حمایت از خانواده با قانون سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق و اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 خواهد پرداخت و از حیث تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، مطالب این فصل، از نوآوری برخوردار بوده و دارای کاربردی ویژه و گسترده خواهد بود. یکی از مشکلات اساسی و جدی محاکم خانواده،جامعه قضایی کشور و وکلای دادگستری به مانند بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاههای خانواده در تصویب زودهنگام و دارای ابهام قانون مزبور و عدم ابلاغ به موقع آیین نامه اجرایی آن بوده است که باعث ظهور و بروز اشکالات اجرایی و اختلافات قضایی متعدد در رویه های قضایی آن محاکم شده بود که در این قسمت، بایسته های حقوقی و کاربردی آن قانون، به تفکیک و به تفصیل، مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل دوم، نظام حقوقی مهریه در ایران به عنوان یکی از موضوعات مهم و مبتلا به حقوق خانواده، مهریه و مسائل حقوقی آن، تعریف مهریه و وضعیتهای حقوقی مهر، نحوة محاسبه و وصول مهریه، عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه، تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه،آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه، بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نقد و تحلیل بخشنامه ریاست قوه قضائیه و تغییرات حاصله در قانون حمایت از خانواده در خصوص مهریه و نحوه وصول و مطالبه آن و دفاع در برابر دعاوی مرتبط با مهریه، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. موضوعی که در صدر نخستین و شایع ترین دعاوی حقوقی و اختلافات خانوادگی خانواده های ایرانی به شمار می رود و حجم انبوهی از پرونده های حقوقی وارده به محاکم خانواده را به مانند مراجع ثبتی مربوطه برای مطالبه و اجرای مهریه به خود اختصاص داده است! خصوصاً، آنکه تغییرات موضوعی و ماهوی در قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 و رویه های قضایی حاصل از آن، ضرورت آگاهی و اطلاع خانواده ها و جامعه حقوقی کشور را نسبت به تحولات قانونی و حقوقی مربوطه، ضروری می سازد.

فصل سوم کتاب به نظام حقوقی جهیزیه در ایران، جهیزیه و ماهیت حقوقی آن، جهیزیه و مسائل حقوقی آن، جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه، ماهیت جهیزیه و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه، الزام یا عدم الزاوم زوجه به آوردن جهیزیه در منزل همسر(شوهر)، اختلاف در بقای جهیزیه و مسئولیت شوهر، وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر (مشترک) و نحوة استرداد آنها از حیث حقوقی، استرداد جهیزیه و مسائل حقوقی آن و صدور حکم جهیزیه و اجرای آن می‌پردازد که از موضوعات شایع در حقوق خانواده می باشد.
فصل چهارم کتاب به ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم به عنوان یکی از موضوعات بحث برانگیز و حل نشده در بین خانواده‌ها، نگاهی به ازدواج موقت، تعریف قانونی نکاح موقت، تعريف عرفي نكاح در بين عامه، متعه (نكاح موقت) از منظر عموم (خانواده‌ها، پسران و دختران)، امكانات و فرصتهاي در راه تحقق متعه (نكاح موقت) در جامعه، موانع و محدوديتهاي در راه تحقق متعه (نكاح منقطع)، رهیافتها و راهكارهاي پيشنهادي در راه تحقق نكاح موقت (متعه) در جامعه داشته و آنرا از حیث حقوقی و کاربردی، مورد مطالعه قرار می دهد. موضوعی که در شرایط کنونی فزایندۀ فساد و فحشاء در جامعه و بحران در حقوق خانواده و آمار روزافزونِ "تجرد" و کاهش فزایندۀ ازدواج در کشور می تواند مورد بازنگری و روشمندی مناسب و موثر برای مدیریت بحران خانواده و تبیین مناسبات عاطفی و حقوقی بین پسران و دختران و مردان و زنان مستعد آن، به طور نسبی قرار گیرد.

در فصل بعدی، نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، جنبه‌های حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، نحوه ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و مکانیسم حل اختلاف فیمابین و طلاق بین آنها و مسائل حقوقی مرتبط بر آن ارائه می‌شود که با توجه به مسائل حقوقی متعدد و پیش روی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و پیامدهای حقوقی و قانونی مترتب بر آن، دارای کاربردی منناسب و موثر برای خواننده خواهد بود. این موضوع نیز با توجه به گسترۀ آمار و پیامدهای حقوقی پیدا و پنهان و مستمر بر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و بازخوردهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی مترتب بر آن در سطح ملی و بین المللی، شایسته توجه روزافزون می باشد.

mohammadrezazamani.mosaدر فصل ششم، نظام حقوقی رحم جایگزین در ایران به عنوان یکی از موضوعات جدی، جدید و رو به تزایدِ حقوق خانواده در ایران مطالعه می‌گردد. در این فصل، ضمن بررسی شیوه‌های مختلف ناباروری و ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ از حیث پزشکی و حقوقی، رحم جانشین و ویژگیهای آن، جنبه‌های مُثبت و منفی رحم جایگزین، نگاهها و رویکردهای موجود نسبت به رحم جایگزین، تفاوت رحم جانشین با شیوه‌های دیگر ناباروری، ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین‌، مشکلات و چالشهای مربوط به رحم جانشین‌، مسئولیت قراردادی ناشی از رحم جایگزین‌، نکته‌ها و بایسته‌های حقوقی در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین، حقوق و تکاليف مادر جانشين و اشخاص ثالث مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. موضوعی که به خاطر افزایش ناباروری جوانان و آمار روزافزون خانواده های فاقد فرزند و روند رو به تزاید آلودگی هوای تهران و کلان شهرها و پارازیت ها و پیامدهای آنها بر سلامت زوجین جوان و ناباروری آنها، طی سالهای اخیر، به شدت اهمیت یافته و محل توجه خانواده ها و محافل علمی، حقوقی و قانونی قرار گرفته است.

فصل هفتم و پایانی کتاب هم به کودک و حقوق کودک در ایران و جهان خواهد پرداخت و ضمن مطالعه وضعیت ایران و کنوانسیون (جهانی) حقوق کودک، بررسی کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه، مفاد کنوانسیون و پروتکل الحاقی بدان در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان و اهداف کنوانسیون، به بررسی اجمالی کودک آزاری، نقض امنیت اخلاقی دانش‌آموزان و مسئولیت قانونی دولت پرداخته و گزارش آزار جنسی و تجاوز به دانش‌آموزان تهران و هشدار به خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک را محل توجه خود قرار خواهد داد و ضمن ارائه مستندات مربوطه،با پرداختن به وضعیت بحران خانواده در ایران، ازدواج سفید و افزایش فساد و بحران خانواده در جامعه، بر مسئولیت قانونی و حقوقی مترتب بر آن اشاره داشته و در پایان، قصه کودکان طلاق را از زبان آنها و رویکرد فرزندان طلاق نسبت به این پدیده اجتماعی و مسئولیت قانونی و اجتماعی جامعه و خانواده های آنها، براساس تجارب حرفه‌ای در دعاوی مختلف حقوقی ارائه خواهد شد.

بیشتر مباحث مطروحه در کتاب، مبتنی ‌بر نگرشی کاربردی و عملی از حیث حقوقی نسبت به مسائل حقوق خانواده و با مشاهدۀ وضعیت موجود در محاکم قضائی و مراجع قانونی و مبتنی ‌بر تجارب حرفه‌ای و عملی نگارنده و مطالعات به‌عمل‌آمده در واحدهای مطالعاتی مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی بوده و به جهت طرح موضوعات کاربردی و جدید و مورد استفاده خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور می‌تواند به عنوان مرجعی مناسب و کاربردی از حیث حقوقی، در موضوعات مطروحه در آن نیز مورد استفاده قرار گیرد. گرچه، موارد مطرح‌شده در این کتاب، براساس ضرورتها و نیازهای حقوقی کاربردی و جدید و تجارب حرفه ای از سوی نگارنده، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته، اما این بدان‌معنا نیست که بایسته‌های حقوق خانواده در ایران، صرفاً شامل موضوعات مشروحه در این کتاب است و با گذشت زمان، دیگر موارد قابل ذکر در جلدهای بعدی این مجموعه به خوانندگان محترم ارائه خواهد شد.

وضعیت آثار قبلی منتشره جنابعالی و موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در حوزه حقوق خانواده چگونه بوده است؟

شایان ذکر است، بسیاری از مطالب ضروری در حوزه حقوق خانواده، پیش از این در مؤسسه مزبور از سوی اینجانب در قالب مقالات موضوعی متعدد و متنوع منتشر شده و یا در قالب کتب حقوقی مربوطه نیز به رشته تحریر درآورده شده است که از جمله آنها می توان از کتاب «حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)»، چاپ سوم، 1390 و کتاب «مهریه»، چاپ چهارم، 1391 از سوی انتشارات کلک‌ سیمین به زیور نشر آراسته گردیده است و در شُرف تجدید چاپ با اصلاحات جدید و عرضه به جامعه حقوقی کشور، در دستور انتشار برای چاپ چهارم و پنجم می‌باشد و در‌واقع، مکمل اثر حاضر نیز به شمار خواهد رفت.

کتاب " بایسته های حقوق خانواده در ایران" در 280 صفحه در قطع وزیری و به قیمت 16000 تومان از سوی انتشارات کلک سیمین منتشر شده است و از طریق سایت آن انتشارات به نشان دسترسی(http://www.kelkesimin.com؛ ایمیل: info@kelkesimin.com یا مراجعه به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه شماره 1182، ساختمان فروردین، طبقه 8، واحد 33، تلفن: 66468545) قابل سفارش و تهیه می باشد.