مازیار گیلانی نژاد در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: در حقیقت برای مبارزان راه بهبودی انسان ها، شورای شهر اولین قدم برای ایجاد تغییر پیرامونی می باشد.

maziargilaninejadوی ادامه داد: در شوراهاست که مبارزان راه بهبودی انسان ها نشان می دهند جنس تفکر و عملکردشان چقدر با هم مطابقت دارد. در این نهادهاست که مردم با اینگونه مبارزان آشنا شده و با عملکرد درست یا غلط شان آنان را قضاوت خواهند کرد.

عضو سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران تأکید کرد: برای هر تفکر و مبارزی شوراها می تواند نمایشگری باشد بر تعهدات، آرمان خواهی و یا شکست و آشکار شدن آنچه در کنه انسانها قرار دارد. آیا با پول فریفته می شود؟ آیا از ترس ابزار دست مافیا خواهد شد؟ آیا شهرت و قدرت او را با خود خواهد برد و به وعده هایش پشت پا خواهد زد؟ آنچه برای تلاشگران اجتماعی مهم است این موضوع است که چقدر می توانند از این جایگاه به مردم خدمت رسانی کنند؟

وی با بیان اینکه در محله های کارگری موضوع جمع آوری زباله، راه آب ها، اسفالت کوچه ها، روشنایی شهر یا محله، فضای سبز، مرکز خرید، الودگی هوا و محیط زیست از موضوعات و مشکلات اولیه هستند، افزود: در یک نمونه گزارش شده از محلات کارگری و فقیر نشین مانند امام زاده یحیی که در جنب مراکز مالی قدرتمندی چون ظهیرالاسلام مرکز فروش لوازم خانگی و مقر مافیای این صنعت و بازار تهران، بزرگترین و مهمترین مرکز مالی ایران قرار دارد، مشکلات سر به آسمان می زند.

این فعال جنبش کارگری ایران تصریح کرد: افراد خیر بسیاری در روزهای هفته و بخصوص چهارشنبه شب ها به أسیب دیدگان اجتماعی از جمله کارتن خواب ها غذا و پوشاک می رسانند. خیرین مذهبی لباس، غذا و یا کمک های مالی به سمن های مستقر در این محله می کنند. اما هیچکدام از خود نمی پرسند که این محله حمام دارد؟ که این کارتن خواب، معتاد، کارگر جنسی، کودک کار، زنان خودسرپرست و بی سرپرست و بد سرپرست خود را بشوید؟ و از شر پلیدی های جسمی که او را بیمار کرده و یا عذاب می دهد رها شود؟

وی اضافه کرد: در این محله یک حمام عمومی وجود دارد که ساعتی ٥ هزار تومان برای استحمام می گیرد. اگر قرار باشد که هفته ای یک بار خانواده ای ٤ نفره از این حمام استفاده کنند باید ماهانه ٨٠ هزار تومان از درآمد خود را فقط پول آب بدهد و پول شوینده های دیگر را هنوز در محاسبه نیاوده ایم. یعنی ١٠ درصد از حقوق مصوب دولتی فقط باید صرف آب شستشو بشود که بی شک از این امر چشم پوشی می کند و خود و خانواده اش تن به بیماری های پوستی میدهند.

گیلانی نژاد ادامه داد: کارتن خواب ها و کودکان کار و کارگران جنسی که جای خود دارد چرا که کمتر از این میزان دریافتی ماهانه شان است و بی تردید تن به شستشو نخواهند داد. یک کارتن خواب ٢٠ هزار تومان ماهانه خرج آب شستشو باید بدهد و همین امر موجب می شود از حمام رفتن و شستشوی خود و لباس هایش خوداری کند که موجب افزایش بیماری و انتشار آن می شود.

وی اظهار داشت: چه کسی باید به این مشکلات رسیدگی کند؟ جز شورای محله و سازمان بالا دستی اش شورای شهر؟ شورای محله ها دارای بودجه هایی هستند که بیشتر صرف حیف و میل و کارهای تزیینی که زیبا سازی شهر به آنان دیکته می کند، می شود تا کارهای بنیادین. موضوع بودجه شورای شهر کلان شهرهایی چون تهران که سر به آسمان می زند و هم وزن بودجه چندین استان کشور است به چه مصارفی می رسد؟ بی تردید لفت و لیس ها در آن بسیار و مافیای جا گرفته در آن غدار است.

مازیار گیلانی نژاد گفت: چرا شورای شهر تهران به موضوعاتی چون حمام های عمومی رایگان و احداث رختشویخانه های فراگیر در محله های فقیر نشین نمی پردازد؟ چرا بودجه شهرداری تهران خرج مصارف غیرضروری می شود اما خرج ریشه کنی کودک کار نه؟ مافیا اجازه دیدگاههای مردمی و حمایتی از فقرا را نخواهد داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: می دانیم که در کشورهای سرمایه داری که همه چیز از منظر کالا و سود نگاه می شود، مافیا اجازه دیدگاههای مردمی و حمایتی از فقرا را نخواهد داد. مافیا نخواهد گذاشت مبارزان بهبودخواه انسانها به این نهادها راه یابند و بی شک مبارزان راه بهبودی انسانها در میان بده بستان های شورای شهر تنها خواهند ماند. اما می توانند افشاگر فریاد رسای هموطنان که به ایشان رأی داده باشند. می توانند از رأی دهندگانشان بخواهند برای صیانت از آرایشان و نماینده منتخب خود با امضای طومار یا تحصن پشتیبانی کنند.

عضو سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران با بیان اینکه رأی، کالایی تزیینی نیست بلکه رأی یک خواست و مبارزه طبقاتی است تأکید کرد: اگر سازمان های سندیکایی و کارگری بتوانند نماینده های درستکار و با شرف خود را به میدان بیاورند و با سازماندهی، آرای زحمتکشان را به صندوق بریزند و نماینده ای در شورای شهر داشته باشند بی گمان قواعد بازی را برهم زده و با گزارش های مرتب خود به رأی دهندگانشان زمین بازی را بر مافیا، صاف و هموار نخواهند کرد.