به گزارش ایرنا، فریبا درخشان‌نیا اظهار کرد: بین کودک کار و خیابانی تفاوت‌های وجود دارد و دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی بر اساس آیین‌نامه مصوب مکلف به ارائه خدمت به کودکان خیابانی قرار داده که امسال یا سال آینده بر مداخلات کودکان قرار خواهد داد.

وی اظهار کرد: کودک کار به کسی اطلاق می‌شود که در منزل بهره‌برداری کاری می‌شود یا در کارگاه‌ها و مشاغل دیگری حتی زباله‌گردی نیز فعالیت می‌کنند و این سازمان با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی توضیح داد: در سال گذشته 9هزار و 200کودک خیابانی از خدمات سازمان بهزیستی بهره‌مند شدند. وی درباره با آسیب‌های نو پدید اجتماعی در جامعه تصریح کرد: وقتی شرایط اجتماعی تغییر می‌یابد، جنس مسائل اجتماعی تغییر یافته و در این میان بحث فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

درخشان‌نیا در ارتباط با دختران فراری نیز گفت: از دهه 70 خانه‌های سلامت مخصوص دختران فراری راه‌اندازی شد که سال گذشته یکهزار و 200دختر فراری در مراکز یاد شده خدمات دریافت کردند. وی درباره خانه‌های امن نیز خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 22مرکز خانه امن در کشور وجود دارد که یکهزار و 600زن که خشونت را تجربه کرده‌اند، مراجعه و خدمات دریافت کردند.

وی ابراز کرد: اعلام آمار در مورد میزان خشونت در استان‌ها هیچ کمکی نمی‌کند اما در بحث خشونت راهبردهای مختلفی از قبیل پیشگیری از این معضل نیز موردتوجه قرار گرفته است. درخشان‌نیا افزود: خانه‌های امن برای زنانی درنظر گرفته شده که خشونت را تجربه کرده‌اند. برای شناسایی آنها با همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی طرحی در 15 استان به عنوان پایلوت اجرا و مشخص شد که کدام استان‌ها بالاترین و کمترین میزان خشونت رخ داده که البته نتایج آن منتشر نشده است.