به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه بچه های آسمان، با توجه به درخواست نماینده محترم مجلس که بهترین نوع مساعدت به مجموعه بچه های آسمان چگونه می تواند از سوی دفتر نماینده محترم انجام شود که در پاسخ جناب آقای دکتر مهنام با توجه به دو هدف راهبردی مؤسسه خیریه بچه های آسمان که انتقال پیام مؤسسه به تمام اقشارجامعه درراستای حمایت از حقوق معلولین مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، نیازمند ابزار و زیر ساخت لازم دراجرای این هدف سازمانی پیرو سیاست راهبردی که همان شعار (بنی آدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش ز یک گوهرند) می باشد. تقاضای مکتوب مؤسسه را جهت مساعدت در همکاری نهادهای مسئول در تأمین زیر ساختهای فیزیکی مانند بیلبورد، استرابرد و دراختیار گذاشتن بخشی از فضاهای فرهنگی تبلیغاتی شهری در راستای اجرای این هدف عالی را نیز تقدیم نمودند. که درادامه جناب آقای دکتر علیجانی نماینده محترم مجلس فرمودند با توجه به اینکه 10درصد جامعه را معلولین تشکیل می دهند این امر بسیار حائز اهمیت بوده و می توانید اینجانب را به عنوان سربازی دراین امر مهم قلمداد نمائید.

kheiriehaseman 10

درادامه، جناب آقای نقابی رئیس هیئت امنا و جناب آقای علیجانی نماینده محترم مجلس و اعضاء همراه، به بازدید از تمامی بخشهای مختلف آسایشگاه معلولین اقدام نمودند. که درنهایت با دعوت مدیر جذب مشارکتهای مردمی آسمان(2) جناب آقای دکتر علیجانی به عنوان اولین نماینده فرم فعالیت های داوطلبانه مؤسسه را پر کرده و اعلام کردند که امروز بالاترین خدمت نصیبم شد که این روز، فراموش نشدنی است برای من که به عنوان داوطلب لیاقت حضوردرآسایشگاه بچه های آسمان را پیدا نمودم.

درآخر، ضمن گرفتن عکسهای یاد بود در محل آسایشگاه بچه های آسمان، جناب آقای دکتر علیجانی درمحل تابلوی مؤسسه بچه های آسمان با دردست گرفتن نماد(هوای ما رو داشته باش) خود را عضوی از خانواده معلولین بچه های آسمان معرفی نمودند که درنهایت با بدرقه رئیس هیئت امنا و قائم مقام مدیرعامل و پرسنل حاضر آسایشگاه بچه های آسمان خداحافظی نمودند.

kheiriehaseman 11

 

 مهناز فهیم جو
مسئول دفتر جذب مشارکتهای مردمی بچه های آسمان(2)
30/10/96