تقی مهری با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، هزینه فوتی‌های سوانح است، افزود: روزانه در کشور ۴۳ نفر در اثر تصادفات فوت می‌کنند و ۹۱۰ نفر مجروح می‌شوند که برای کاهش باید کار آموزش و فرهنگ سازی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای ترافیک در هنگام سفر مهم است، بیان کرد: بیشتر از ۷۵ درصد از مردم در شهرها زندگی می‌کنند و به همین دلیل منتظر فرصتی برای مسافرت هستند. از این رو باید، زیر ساخت‌ها در زمینه حمل و نقل زمینی گسترش پیدا کند چرا که گرایش مردم به داشتن وسیله شخصی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در نوروز سال گذشته ۷۳ درصد از تصادفاتی که منجر به فوت و جرح شده بود مربوط به سواری شخصی بوده است، ادامه داد: بین ساعات ۱۶ تا ۲۰ بیشترین میزان تصادفات رخ داده است که ۲۰ درصد آن به دلیل سرعت‌های غیر مجاز و ۴۰ درصد مربوط به عدم توجه به جلو و خواب آلودگی راننده است.