به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست خبری ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

حریرچی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، ادامه داد: استفاده از کمربند ایمنی40 تا 50 درصد صدمات و 40 تا 60 درصد مرگ و میرها، صندلی ماشین برای کودکان تا 71 درصد و همچنین همچنین کلاه ایمنی تا 70 درصد میزان مرگ و میر و اسیب ها را کاهش می دهد.

وی از شیوع بالای نزاع های خیابانی در کشور ما خبر داد و گفت: نزاع های خیابانی که معمولا بدون نقشه قبلی و تصادفی شکل می گیرد متاسفانه افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت بهداشت، تلفات حوادث ترافیکی را در دراز مدت موجب هدر رفت 5درصد درآمد ناخالصی ملی خواند و ادامه داد: ما در بهترین شرایط طرح تحول توانستیم 6/6 تا 7/3 درصد درآمد را هزینه کنیم اما متاسفانه 5 درصد درآمد ناخالصی ملی به دلیل حوادث ترافیکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هزینه می شود.

به گفته حریرچی در هر 31 دقیقه یک نفر در اثر حوادث ترافیکی می میرد. و همین بروز حوادث ترافیکی حتی بدون خسارت جانی هم استرس زیادی بر جامعه وارد می کند .

وی در مورد بحران آب و هوا در اهواز خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال میزان مراجعات به بیمارستان ها کاهش یافته است و بخشی از بروز این مشکلات به علت هرس درختان و گرده افشانی انها بوده که با بارس باران ذرات در هوا پخش می شود

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: نزاع های خیابانی در کشور شیوع بالا داشته و به میزان قابل توجهی است که با پیشگیری می توان این آمار را کاهش داد.