منصورضابطیان دلیل برنامه سازی در فضای مجازی را مشکلاتی متعددی می داند که تلویزیون این روزها به آن دچار شده است: «علت برنامه سازی دراینترنت در یک جمله این است که تلویزیون با ما همکاری نمی کند و سنگ جلوی پای ما می اندازد.

مشکلاتی که از سوی رسانه ملی برای گروه رادیو هفت و صد برگ ایجاد شد فضای کارمان را تغییر داد و شکل دیگری از ارتباط با مخاطب راجلوی پای ما گذاشت. با توجه به حضور پر رنگ اینترنت در زندگی روزمره ی مردم این فضا زمینه ی خوبی برای وقت خواب فراهم کرده است.»

mansurzabetian

همچنین ضابطیان درباره ی کناره گیری از کار با تلویزیون به نکالت قابل توجهی اشاره کرد: « گروه ما در چند سال اخیر برنامه های پر بیننده ای، در شبکه های مختلف از جمله آموزش و شبکه چهار سیما، ساخته اما در فضای تلویزیون همه چیز مبتنی بر سلایق است که این سلیقه ها با نظرات گروه رادیو هفت و صد برگ هم خوانی ندارد و بعد از این همه سال برنامه سازی حالا انتخاب مان فضای مجازی و اینترنت است. به علاوه این روزها تلویزیون همان تلویزیون سابق نیست و ما را دوست ندارد و شاید بعدها نظرش تغییر کرد و توانستیم با هم به توافق برسیم. تا زمانی که همین اوضاع حاکم باشد دیگر با تلویزیون همکاری نخواهم کرد.»

منصور ضابطیان قسمت اول وقت خواب را یک تجربه ی جدید برای گروهش می داند، این برنامه از سایت ویدانما و به صورت اپلیکشن، در دسترس مخاطبان قرار می¬گیرد. همچنین قسمت هایی از «وقت خواب» در کانال تلگرام مربوط به برنامه و صفحه ی اینستاگرام برنامه سازان از جمله منصور ضابطیان، محمد صوفی، شاهین شرافتی، احسان کرمی، مهدی پاکدل، فریدون محرابی و دیگر هنرمندان دست اندر کار قرار خواهد گرفت.