این برنامه ی چند ساعته با حضور هنرمندانی همچون جمشید مشایخی، داریوش فرهنگ، امین زندگانی، رضارفیع و امیر تاجیک و با رویکرد نوروز و نگاه هنرمندانه به آن روی آنتن شبکه ی آی فیلم می رود.

همچنین در این برنامه از فارسی زبانان کشورهای دیگر نیز دعوت شده و با این افراد گفت و گو می شود.

barnameayfilm 1

گفتنی است که برنامه ی ویژه ی تحویل سال، مخصوص شبکه ی «آی فیلم» و درخور مخاطبان آن ساخته شده است.

این برنامه حوالی ساعت 12:00 سی ام اسفند ماه روی آنتن شبکه ی «آی فیلم» رفته و تا بعد از تحویل سال ادامه خواهد داشت.

تهیه کنندگی این برنامه بر عهده ی روزبه رحیم نژاد است.