golsabahriگلسا سادات بحری*: در بخش تازه تأسیس رادیو و تلویزیون خبرگزاری «انتخاب خبر» می توانید شاهد گزارش ها و مصاحبه های تخصصی مربوط به برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی باشید.

در این قسمت تصمیم داریم کمی متفاوت تر از همیشه عمل کنیم و در آینده ای نزدیک به حاشیه های مربوط به برنامه های تلویزیونی هم خواهیم پرداخت.

از تمامی کسانی که ما را همراهی می کنند خواستاریم که نظرات و پیشنهاد های خودشان را برای ما بنویسند.

علاوه بر این شما می توانید به ما بگویید درباره ی کدام برنامه یا کدام بخش از برنامه های تلویزیونی دوست دارید بیشتر بدانید.

ما در این قسمت هر هفته یک مصاحبه جذاب با برنامه ساز ها و مجریانی که شما دوست شان دارید و انتخاب شان می کنید خواهیم داشت.

از همراهی شما سپاسگزاریم.

* دبیر بخش رادیو و تلویزیون انتخاب خبر