جیوگی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ شب روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. در فصل دوم، بخش‌ها و آیتم‌های جدیدی به برنامه اضافه شده و شب‌های هر هفته از برنامه با نام‌های جیوگی باز، سبک جیوگی، میدان جیوگی، جیوگی گپ و جمع جیوگی پخش می‌شود.

همانند سری اول، حضار مشارکت فعال در روند برنامه دارند و بر اساس موضوعات مطرح شده به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند. همچنین برخی از شب‌های برنامه، به گفت‌وگو با اهالی فرهنگ، هنر و اندیشه اختصاص دارد.

جیوگی بیش تر بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی متمرکز است. پخش این فصل از برنامه، تا پایان زمستان سال جاری ادامه می‌یابد.