این مستند هر هفته پنجشنبه ساعت چهار به روی آنتن شبکه پنج می رود.

روابط عمومی این مجموعه به انتخاب خبر می گوید: ما سعی کردیم در هر قسمت سراغ شغل های خاص برویم. مشاغلی که مردم آشنایی کمتری با آن ها دارند.

در این برنامه افراد با حرفه های مختلف از پرورش دام و طیور گرفته تا کشت انواع گیاهان سنتی و زینتی آشنا می شوند و با ذهن باز می توانند دست به این کسب و کار بزنند.

روابط عمومی به دنبال کسب و کار افزود:« ما تا کنون پرورش شترمرغ، ماهی، زالو و زعفران را در قسمت¬های پیشین توضیح دادیم. اما می توانم به مخاطبان این مژده را بدهم که در قسمت های بعدی به کارهای هیجان انگیز دیگر هم خواهیم پرداخت.

روابط عمومی به دنبال کسب و کار درباره ی تغییر رویکرد این برنامه در ادامه می گوید: به دنبال کسب و کار تا عید نوروز ادامه خواهد داشت و بعد از نوروز با رویکرد جدید به روی آنتن شبکه پنج خواهد رفت. در رویکرد جدید ما نظرات و پیشنهادات مخاطبان را مد نظر خواهیم گرفت و به مشاغلی که آن ها پیشنهاد کرده¬اند خواهیم پرداخت.