در این همایش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه، مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه و کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه، گزارش تصویری روح الله بالش آبادی، عکاس انتخاب خبر از این مراسم را مشاهده کنید.

hamayesh vokala 1395 1

hamayesh vokala 1395 2

hamayesh vokala 1395 3

hamayesh vokala 1395 4

hamayesh vokala 1395 5

hamayesh vokala 1395 6

hamayesh vokala 1395 7

hamayesh vokala 1395 8

hamayesh vokala 1395 9