آش آنقدر شور شد كه صداي همه در آمد. سئوال اين شد كه عقبه مالي برآورده كردن اين وعده ها، در كجاست؟ چگونه تأمين خواهد شد؟ موضوع دادن وعده هاي سرخرمن به آنجا رسيد كه آيت الله ناصر مكارم شيرازي نيز در بياناتي فرمودند: ” انتظار این azadisharmandeh 1است که در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفته نشود، وعده های غیر عملی و نادرست داده نشود، دادن وعده های دروغین گناه کبیره و حرام است“. حجت الاسلام مصباحی ‌مقدم نیز كه وعده و وعيدهاي آقاي قاليباف را برنتابيده اخيرا گفته است: ”این که یارانه‌ها را بخواهند سه برابر کنند سخنی احمقانه است ما منابعی نداریم که این کار را بکنیم“.

بخوبي واضح است كه چنين ادعاهايي، نمايانگر جدال در بدنه است، كه تصميم سازان اصولگرا نيز به دنبال تبري جستن از آن مي باشند. به راستي دادن چنين آمار و ارقامي و چنين وعده هايي در اين شرايط، آنهم در آستانه انتخابات خطيري كه در پيش رو داريم چه شائبه اي را در جامعه ايجاد مي كند؟

وارد شدن به چنين مؤلفه هايي دو تهديد اساسي براي نظام ما در بر دارد كه هزينه بر است؛ يكي براي فريفتن مردم جهت اخذ آرای آنان و ديگري، آب به آسياب دشمنان نظام ريختن است كه در azadisharmandeh 2خوشبيانه ترين شق، مهماتي در اختيار آنان قرار مي دهد تا ضمن زير علامت سئوال بردن انتخابات، دولت تدبير و اميد را نيز ناكارآمد معرفي كند.

جناب آقاي مصلحي وزير سابق اطلاعات چند روز پيش به اين مهم اشاره كردند و گفتند: ”عربستان هم از طریق ضدانقلاب، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها علیه انقلاب اقدام می‌کند و تلاش دارد در انتخابات ما تأثیرگذار باشد... امروز هم سعی می‌کنند در عرصه انتخابات، این وضعیت را ایجاد کنند. دشمن می‌خواهد اینگونه مردم را به کف خیابان بکشد و متأسفانه برخی‌ها هم در داخل با آنها همراهی می‌کنند“.

تا آنجا كه به حقوق زمان ميهن مان بر مي گردد ديدگاه هاي آقاي قاليباف تماماً عاري از شفافيت است و برنامه اي را اين كميتي كه نصف جامعه ايران را تشكيل مي دهند ندارد و شعار ”به عمل كار برآيد“ نيز صرفاً بارقه تبليغي دارد. آقاي روحاني به درستي خطاب به دگرانديشان فرمودند: ” مگر نگفته بودید که فضای مجازی بسته و اشتغال زنان متوقف شود؟... ما تبعیض و ظلم جنسیتی را نمی‌پذیریم. مردم ما راه خود را انتخاب کرده‌اند“. اين در حالي است كه حتي دشمنان نظام نيز از جامعه زنان بعنوان نيروي برابري و تغيير نام مي برند.

چنانچه به سه مناظره پشت سر گذاشته شده نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد كه نان به هم قرض دادن و پاس كاري آقاي رئيسي و قاليباف به يكديگر، بي حساب و كتاب نيست. آيا اين سئوال هيچگاه به ذهن شما خطور كرده است كه دليل اين كه آقاي رئيسي در اين مناظره ها هيچ نقدي بر كاركردهاي قاليباف و شهرداري تهران نداشت چه بود؟ به همان ميزان، آقاي قاليباف نيز در خصوص عملكردهاي آقاي رئيسي در آستان و حوزه قضاء هيچگاه ورود نكرد. گوئيا كه مقصر اصلي آقاي روحاني است و آتش توپخانه اصولگرايان را روي دولت تدبير متمركز كرده اند. آقاي رئيسي و قاليباف همانند دو خودرو هستند كه تلاش مي كنند در حين حركت، طوري حركت كنند كه به خودي و موانع نكوبند. اين وجه تمايز نيست، اين نقطه ضعف در رقابت هاست.

در جايي كه اصولگرايان، با اغراض انتخاباتي، از سنگيني ماليات ها بر دوش مردم و فرار مالياتي سخن مي رانند يكي در ميان آنها پيدا نمي شود كه بپرسد كه بزرگترين نهاد اقتصادي بعد از دولت، تاكنون چقدر ماليات ـ آن هم بر اساس مصوبه مجلس شوراي azadisharmandeh 3اسلامي ـ به دولت پرداخت كرده است. همچنين، سخن گفتن از ”شفافيت مالي“ آن هم با داشتن آقازاده اي كه بصورت تمام قد در امر تجارت سير مي كند شائبه هايي را در طرح چنين ادعاهایي ايجاد مي كند.

فراموش نكنيد كه راهكار جذب آرای مردم سياه نمايي نيست، داشتن يك امپراتوري دروغ، كارساز مشكلات جامعه نيست. دفاع از حقوق فقرا و قشر آسيب ديده جامعه با ماليات ندادن برخي از نهادهاي غيردولتي متنافر است. عزت و اميد مردم را نبايستي با اين وعده هاي دروغين شكست. آنچه مردم و قشر آسيب ديده جامعه را سرخورده و مأيوس و پژمرده مي كند نبود آزادي و برخوردهاي امنيتي است. صراحت لهجه و شفافيت آقاي روحاني در سفر به اروميه، كرمانشاه و همدان قابل ستايش است. كلمات آقاي روحاني مرحمي بر زخم هاي كهنه قشر خاكستري جامعه نهاد و نشان داد كه مردم خواهان شفافيت هستند و نبايد منافع مردم را در مقابل منافع گذرا و تاكتيكي ذبح كرد.

سخنان رئيس جمهور محترم در سفر هاي اخير خود نشان داد كه آقاي روحاني، در التيام زخم هاي جامعه، توان ناوبري بسيار بالايي دارد كه استمرار آن، منجر به اعتماد و اميد از دست رفته مردم خواهد شد. اينجاست كه ”آزادي“ ـ آنطور كه برخي ها مدعي آن هستند ـ شرمنده مي شود.