در حالي كه انتخابات در هر كشوري يك روز ملي براي مردمان آن كشور تلقي مي شود اما اين روزها شاهد هستيم كه برخي خواهان شيرين كامي مردم و برگزاري يك انتخابات سالم و پرنشاط نيستند و خاستگاه طبقاتي آنها ايجاب مي كند كه به دنبال منافع جناحي خود باشند تا منافع فراجناحي.

اقدامات برخي از نهادها و چهره هاي شاخص در اردوي اصولگرايان نشان مي دهد كه علاوه بر عرصه خارجي، در عرصه داخلي نيز تقابل جاي خود را بر تعامل و صيانت از آراء و منافع مردم داده است. درخشيدن اقبال آقاي روحاني در مناظره هاي تلويزيوني و شفافيت سخنانش در استان ها، گويا قافيه انتخابات را بر رقبا تنگ كرده است؛ بويژه اين كه افكار سنجي هاي مؤسسات معتبر نيز نشان از سرازير شدن آراء خاكستري جامعه به كفه آراء آقاي روحاني دارد. اين امر، باعث بروز نگراني هايي در جناح اصولگرا شده است.

انصراف آقاي قاليباف كه از ريزش شديد آراء و از بد اخلاقي هاي انتخاباتي وي نشأت مي گرفت آينده سياسي وي را حداقل براي دوره اي طولاني در محاق فرو برد. زمزمه ها و شيطنت هايي عليه حاميان اصلاح طلب بگوش مي رسد كه نشان از امنيتي شدن فضاي انتخابات دارد و اين، خود جاي بسي تأمل است.

بسيج و متيينگ اتوبوس هاي شهري در تهران براي حضور در مراسم سخنراني آقاي رئيسي، حضور نيروهاي وابسته به نهادهاي خاص و اختصاص دادن امكانات آنان براي انتقال مردم به اين مراسم، به شائبه هايي در بي طرف نبودن اين نهادها در انتخابات دامن زده است. پيشتر نيز ستاد انتخاباتي آقاي رئيسي در شيراز مدعي شده بود كه بدليل تهديداتي كه از سوي حاميان آقاي روحاني متوجه اين ستاد شده است فعاليت هاي اين ستاد را متوقف كرده است!

در يك اقدام فرار به جلوي ديگر نيز رسانه هاي وابسته به جريان اصولگرا، پيشاپيش يك ”آشوب و درگيري“ در گردهمايي روز چهارشنبه آقاي روحاني را بشارت داده بودند و نوشته اند كه ”ایجاد آشوب و درگیری ساختگی، با هدف ایجاد مظلومیت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت گرفته تا حامیان روحانی بتوانند با انجام عملیات روانی، رای های از دست رفته خود را بازیابی کنند“. ضمناً حاميان آقاي روحاني قصد دارند تا ”با انتساب اين اقدام برنامه ريزي شده به هواداران كانديداي ديگر“ بر عليه حجت الاسلام رئيسي فضاي منفي بوجود آورند!! اين سناريو، تداعي كننده سناريوهاي مختلف فيلم هاي هاليوودي است با اين تفاوت كه كارگردان شيرازي و تهراني و مشهدي آن فقط يك نفر است.

از ”مظلوم نمايي“ حاميان آقاي روحاني كه بگذريم، به جرائم انتخاباتي مديران دولتي ”اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی“ مي رسيم كه معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا، تعداد اين متخلفين را تاكنون ”اجمالا 60 نفر“ برآورد كرده اند.

در كنار اقدامات فوق الذكر، در همایش بازرسان انتخابات استان تهران، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ”ممکن است به دلیل کافی نبودن تعداد نیروهای انتظامی برای تامین امنیت، مجبور شویم از برادران دو نهاد خاص استفاده شود“. اين تصميم گيري كه گويا در بالاترين ارگانهاي این نهادها برنامه ريزي شده، در حالي است كه بر اساس نص قانون، تامین امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشور است كه اين مهم را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است.

در يك بدعت گذاري ناميمون، قرار بر اين شده است كه نيروهاي این دو نهاد خاص در شعب و صندوق هاي اخذ آراء مستقر گردند و صيانت از آراء مردم را برعهده بگيرند. آيا با اين چيدمان، آرامش و امنيت مشاركت مردم تامين خواهد شد؟ آيا اعتماد جامعه در چنين فضايي با چنين زمينه سازي ها تامين خواهد بود؟ پيشتر نيز برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ضمن متذكر شدن ضرورت رعايت وظيفه بي طرفي به اعضاي شوراي نگهبان، از گسيل شدن گسترده نيروهاي امنيتي و لباس شخصي در تهران خبر داده بودند.

زمزمه هاي مشكوكي به گوش مي رسد. لازم است كه براي صيانت از آراء خود، در اين روزهاي سرنوشت ساز هوشيار و بيدار باشيم ولو اينكه در اين روزهاي باقي مانده، براي اين امر مهم، پلك روي هم نگذاريم.