گفته مي شود سعيد جليلي و عزت الله ضرغامي به آقاي رئيسي پيشنهاد تشكيل ” دولت در سايه ” را داده اند، آيا آنها قصد دارند با انتقاد منطقی و دادن راه حل هاي درست در جهت منافع ملي كشور، به دولت و ساختار کشور کمک‌ کنند؛ يعني مانند كشورهاي دموكراسي غربي مثل انگلستان كه با اين هدف دولت در سايه را تشكيل مي دهند كه كمك كار و تضمين دولت در راستاي خدمت به مردم باشند.

ولي وقتي به سابقه امر آقايان نگاه مي كنيم اصلا چنين قصدي ندارند بلكه به عكس با تمام قوا مي خواهند كار دولت آقاي روحاني را تخطئه كنند، و با اسم دولت سايه دست به هجمه و تخریب دولت بزنند. هنوز يك ماهي از انتخابات نگذشته ودولت جديد شكل نگرفته است، بجاي اينكه همه به دولت كمك كنيم به هم زدن اتحاد و نداي جدايي و ناسازگاري به صلاح دين و مملكت نخواهد بود. اگر قرار است آقايان از همين ابتدا با جو روانی و تخریب و اتهامات واهی حیثیت کشور را زیر سوال قرار دهند و دائماً تشنج آفرینی کنند این خطرناک است و اينطوري سنگ روي سنگ بند نمي شود و به جد بايستي جلوي آن ايستاد و آنها را افشاء كرد.

اما واقعيت قضيه چيست؟ در پشت پرده از چه چيزي آقايان به وحشت افتاده اند؟ بطور رك و پوست كنده بگوييم اينها از حضور مردم و حمايتي كه از آقاي روحاني كردند شوکه شده اند. قبول اين واقعيت برايشان سخت است و باز مي خواهند مطالبات مردم را ناديده بگيرند و همان سياستهاي غلط گذشته خود را ادامه دهند و آقاي روحاني اتفاقا بايستي قاطعانه پاسخگوی مطالبات مردم باشد و بداند كه مردم با او هستند و بايد يكسويه در جهت پاسخگويي مطالبات مردم گام بردارد و به وعده هاي خود پاسخ دهد تا مردم را پشت خود نگه دارد .