امان‌ ا... قرائی‌مقدم*: مراسم تحلیف حسن روحانی برحسب انتظار باحضور دولتمردانی از کشورهای مختلف جهان باشکوه برگزارشد، اما این مراسم هم دور از حاشیه نبود و با کمال ناباوری برخی از نماینده‌ها در مجلس با فدریکا موگرینی این شخصیت شناخته شده در نظام سیاسی جهان عکس سلفی گرفتند.

به نظر می‌رسد که این اقدامات سطحی تحت تاثیر وضعیت جامعه ایران در گذشته باشد. نگاه جامعه نسبت به غرب بدین علت مثبت بوده که همواره مردم غرب را در علم، تکنولوژی، اندیشه، توسعه و... بر‌تر می‌دانسته تا جایی که هنوز هم می‌توان چنین نگاهی را در میان مردم ردیابی کرد. امروز بخشی از جامعه نسبت به ورود کالاهایی از غرب نیز استقبال نشان می‌دهد و این کالا‌ها را نسبت به تولیدات داخلی بر‌تر می‌داند. بدین ترتیب غربزدگی همواره در رفتار، کردار و نگرش بخش‌هایی از مردم جهان کمتر توسعه یافته وجود داشته است.

بنابراین اگرچه از دیدگاه برخی اقدام برخی از نماینده‌های مجلس اشتباه بود و می‌توان از آن تعبیرهای تند و تیز کرد اما در مجموع می‌توان استنباط دیگری نسبت به آن داشت. عکس سلفی نماینده‌ها با موگرینی می‌تواند این نگرش را در میان کشورهای دیگر نسبت به ایران به وجود آورد که جامعه ایران، مردمی با عطوفت، مهمان‌نواز، صلح‌طلب و آرامش‌طلب هستند و برای مهمانان خود احترام قائلند؛ این مهم به درستی برخلاف تبلیغات برخی از کشور‌ها علیه ایران است.

در این صورت نمی‌توان انتقاد چندانی نسبت به این عمل وارد کرد. اما اقدام اخیر برخی از نماینده‌ها از منظر پرستیژ در فضای بین‌الملل چهره مطلوبی ندارد. به طور کل چنین رفتارهای درجامعه بیانگر این مهم است که رفتار‌ها ادراکی نیست، بلکه ناشی از هیجانات و احساسات زودگذر است. نظیر رفتارهای هیجانی که در مجلس گذشته از سوی نماینده‌های تندرو مشاهده شده است. رفتار نماینده‌هایی که محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر امور خارجه کشور را به خاطر موفقیت هسته‌ای تهدید کردند، نمونه بارز غلبه هیجان است تا ادراک.

بنابراین تصمیمات ناشی از هیجانات زودگذر در بینش و رفتار افراد تاثیر می‌گذارد و چنین رفتارهایی شایسته یک کشور در حال توسعه نیست. به همین دلیل از یک سو باروری فکری و تحصیلی افراد و از سویی دیگر تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش می‌تواند درکاهش این مساله موثر واقع شود.

به طور مثال بلوغ فکری را می‌توان در سیاستمدارانی مانند ظریف مشاهده کرد. بنابراین تصمیمات ناشی از ادراک علاوه بر تعلیمات آموزش و پرورش نیاز به تمرین و تجربه‌اندوزی دارد اما با این همه، آموزش و پرورش می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع ذوق‌زدگی و اتخاذ تصمیمات ادراکی به جای تصمیمات ناشی از هیجانات زودگذر افراد داشته باشد.

* جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

منبع: روزنامه آرمان امروز