به گزارش "گفتمان" با همت و پیگیری مردم شریف وثیقه مورد نیاز برای آزادی حمید بقایی فراهم و معاون رییس جمهور در دولت دهم از زندان آزاد شد.

قوه قضائیه در حالی برای آقای بقایی وثیقه ٥٠ میلیاردی صادر کرده بود که وی پیش از این بعد از تحمل ٢٢٥ روز حبس و ٥ ماه حبس انفرادی، بدون صدور کیفرخواست و با قرار کفالت از زندان آزاد شده بود.

از زمان بازداشت حمید بقایی صدها تن از مردم با مراجعه به دفتر رییس جمهور سابق خواستار پذیرفتن سندهایشان برای آزادی حمید بقایی شدند.

حال حمید بقایی در پی ١٦ روز اعتصاب غذای خشک بسیار وخیم گزارش شده بود و وی شب گذشته در بیمارستان بقیه الله از پذیرش درمان خودداری کرده بود. او تاکید کرده بود یا آزادم کنند، یا جنازه ام را تحویل بگیرند.

احمدی نژاد سه شنبه شب برای ملاقات با حمید بقایی به بیمارستان بقیه الله رفت اما با ممانعت ماموران مواجه و حتی موفق به گفت و گوی تلفنی با حمید بقایی هم نشد.

 مشایی