درباره رفع حصر سوالاتی به ذهن می رسد که آیا با توجه به شرایط موجود، چنین مطالبه ای مفید و راهگشا برای محصوران است یا خیر؟ آیا می توان امید داشت که ایجاد کمپین یا پویش موجبات رفع حصر شود؟

محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی در این باره به سایت «انتخاب خبر» می گوید: قبل از اینکه پاسخ شما را بدهم دو نکته تاریخی را عرض می کنم؛ اوایل دولت آقای روحانی که رأی آورده بودند، با فرزندان آقای موسوی پیش آقای محمد حسین کروبیهاشمی رفتیم. به ایشان گفتیم دولت و وزیر اطلاعات که به شما نزدیک هستند، شما سفارشی کنید که آقای کروبی را از منزل اطلاعات به منزل خودشان در جماران بیاورند زیرا وضع ایشان در منزل وزارت خیلی بد بود. آقای هاشمی گفتند من طبق سوابق انقلابیم که در زندان دارم، این چیزی که شما دو خانواده از وضعیت محصورین می گویید یک زندان انفرادی است و اصلاَ این حصر نمی تواند باشد، و همان موقع هم خبر دیدار را منتشر کردم.

وی ادامه داد: اوایل حصر بود که آقای احمد منتظری به منزل مادرم آمدند که با ما ملاقات کنند، وقتی شرایط حصر را هم برای آقای منتظری گفتم، ایشان گفتند قضیه حصر آقای منتظری کاملاً حصر بود، به این معنی که از روز اول کلیه اقوام، فرزندان و بصورت بسیار محدود برای برخی دوستان ملاقات آزاد بود. شرایطی را که از حصر آقای کروبی گفتیم، ایشان گفتند این وضعیت اسمش حصر نیست و بلکه زندان انفرادی است.

کروبی اظهار داشت: از روزی که حصر صورت گرفت پویش رفع حصر از ناحیه مردم شروع شد، یعنی دیدیم که مردم از روز اول در قضیه حصر حساس هستند و در فضای مجازی با جدیت این قضیه را دنبال می کنند. یکی از مقامات بالای دولت به خودم گفتند در سفرهای انتخاباتی که آقای روحانی داشتند، برای ما واقعاَ جای تعجب بود که می دیدیم خواسته اولیه مردم، قضیه رفع حصر است.

وی تصریح کرد: در واقع از ناحیه مردم ما کوتاهی ندیدیم و الان هم خیلی با حساسیت در فضای مجازی و همچنین سفرهای انتخاباتی آقای روحانی نشان دادند، اما آن چیزی که باید در پویش رفع حصر صورت گیرد احساس مسولیت از ناحیه خواص جامعه می باشد. یعنی اینکه علما، روشنفکران، سیاسیون فقط در اتاق دربسته ننشینند و معترض به این وضع باشند و محکوم کنند، حداقل کاری که می توانند انجام دهند این است که اعلام موضع علنی انجام دهند و از حاکمیت بخواهند دادگاه علنی رهبران وقایع اعتراضی انتخابات سال 88 را برگزار کنند و حاکمیت به این بلا تکلیفی خاتمه دهد.

محمد حسین کروبی افزود: شش سال و نیم از این حصر گذشته است و حاکمیت هر تهمت و افترایی خواسته به رهبران اعتراضات سال 88 زده و اجازه هیچ دفاعی را به آنها نداده است. واقعاَ به این سه نفر دارد ظلم می شود و محدودیت های غیرقانونی و غیراسلامی ادامه دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مهدی کروبی بیان داشت: آقای کروبی پس از ترخیص از بیمارستان، اعتصاب غذای خشک را شروع کردند و پس از اینکه وضع جسمی ایشان رو به وخامت گذاشته شد بار دیگر به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند. سرانجام نیز با برآورده شدن شرط اول پدر مبنی بر تضمین دولت برای خروج نیروهای امنیتی از منزل و قول مساعد برای محاكمه علنى، آقای کروبی اعتصاب خود را شکستند. البته امیدوارم حاکمیت به وعده های خود عمل کند و از عواقب ادامه حصر جلوگیری نماید.

فرزند ارشد مهدی کروبی در پایان گفت: در پایان لازم است از شخصیت های سیاسی و فرهنگی که در این شش سال و نیم نگذاشتند حصر فراموش شود تشکر کنم.