محسن غرویان*: ايران همواره در منطقه، كشوري تاثيرگذار بوده و نقش آن مهم تلقي مي‌شده است. از زماني هم كه بحث داعش در منطقه به ويژه در سوريه و عراق مطرح شد نقش ايران در منطقه پررنگ‌تر شد. اكنون ضرورت است كه شيعيان قدرت خود را به خصوص در منطقه نشان دهند و ايران به عنوان پايگاه اصلي تشيع به هر حال در مبارزه با تروريسم احساس وظيفه كرد تا در مقابل داعش قدرت‌نمايي كند، بايستد و نشان دهد كه داعش نمي‌تواند در كشورهاي شيعه‌اي چون ايران و عراق نفوذ كند و پايگاهي داشته ‌باشد.

در واقع مي‌توان گفت از زمان افزايش اقدامات تروريستي در منطقه نقش ايران در برقراري امنيت نيز بيش از گذشته به چشم مي‌آيد. تامين امنيت راهپيمايي اربعين از جمله مصاديقي است كه مي‌توان براي صحه گذاشتن بر اين تاثيرگذاري به آن اشاره كرد. برگزاري آيين مذهبي اربعين دو جنبه سياسي و مذهبي دارد كه هر دو وجه آن با هم تلازم دارند.

در واقع اين راهپيمايي علاوه بر بعد معنوي و مذهبي آثار سياسي در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي دارد. برگزاري چنين مراسم باشكوهي در امنيت هم پيامي بين‌المللي و هم پيامي به منطقه دارد. برگزاري راهپيمايي اربعين به تقويت هژموني ايران در منطقه كمك مي‌كند و همچنين در سطح بين‌المللي باعث تاثيرگذاري ايران خواهد شد.

راهپيمايي اربعين از اين نظر مهم است كه به صورت باشكوه و در كمال امنيت و آرامش برگزار شود چرا كه در واقع حركتي نمادين از سوي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، حركتي كه از سوي مقام معظم رهبري، دولت و ملت، همگي مورد حمايت قرار گرفته و تاثيرات بسيار وسيعي داشته است.

علاوه بر اين پشتيباني و حضور گسترده مردم در راهپيمايي اربعين موجب شود كه ملت عراق هم حضور مردمي قوي در صحنه پيدا كنند و حشدالشعبي در عراق شكل گرفت. بايد در نظر داشت كه تمام اين حوادث و مراسم پياده‌روي از طريق رسانه‌ها در تمام دنيا منعكس مي‌شود و تحليلگران سياسي از اين منظر به آن نگاه مي‌كنند و اين اتفاق را تحليل مي‌كنند كه اولا همين مردمي كه اينچنين عاشقانه در اين پياده‌روي حاضرند اگر اتفاقي هم در منطقه رخ بدهد در صحنه حاضر هستند و دوم اينكه تامين امنيت مراسم راهپيمايي اربعين، نشاني از قدرت ايران دارد.

* استاد حوزه علمیه قم

منبع: روزنامه اعتماد