ناصر ایمانی*: نشست سران قوا نشانگر اتحاد در راستای منافع ملی است. بارها لزوم اتحاد قوا از سوی مردم و رسانه‌های دلسوز و دیگر مسئولان بلندپایه کشور مورد تاکید قرار گرفته است. نباید فراموش شود که اختلاف در میان نهادهای مختلف امری طبیعی است، اما در میان سران 3 قوه باید با احتیاط بیشتری سخن گفت، چرا که اختلاف‌نظر آنها به‌راحتی قابل پذیرش نیست.

از سوی دیگر نظرات بسیار جدی درباره ‌اینکه‌ این اختلافات باید چگونه بیان و حل شود، در میان مسئولان کشورمان و سایر کشور‌ها مطرح است، اما همگی آنان متفق‌القولند که ‌این اختلاف‌نظرها نباید به حوزه عمومی کشیده شود، چرا که ‌این مسائل قوام و استحکام یک کشور را به‌شدت مورد سوال قرار می‌دهد. از سوی دیگر باید توجه داشت هیچ‌ضرورتی برای اینکه اختلاف‌نظرهای طبیعی در بین سران قوا به حوزه عمومی کشیده شود، وجود ندارد. همچنین زمانی مسئولان نظر خود را با مردم مطرح می‌کنند که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و به بن‌بست رسیده باشند، اما زمانی که راهکارهایی موجود است، مسئولانی که نیت آنها حل مساله است، به ‌این راهکارها مراجعه می‌کنند.

کشاندن اختلافات به میان مردم و حوزه عمومی جز بازی سیاسی نیست و نیت‌های سوء عامل آگاه‌سازی جامعه از اختلافات است. مسئولان هم باید پاسخگوی اعمال خود باشند. ممکن است یک مسئول به‌ویژه سران قوا در موضوع خاصی نظری داشته باشد و تصور کند باید به افکارعمومی پاسخ دهد، اما راهکار قانونی آن وجود ندارد، بنابراین پاسخ او هم در همان حدی خواهد بود که قانون تعیین کرده است. از سوی دیگر ممکن است رئیس‌جمهور در هر دوره‌ای تمایلات زیادی برای اقدام در برخی مسائل داشته باشد، اما قوانین مجلس این اجازه را نمی‌دهد که او طبق تمایلات خود عمل کند.

بنابر‌این آنها در مقابل افکارعمومی پاسخگو نیستند، چرا که قوانین این اجازه را نمی‌دهد. این موضوع در مورد سران 3 قوه صادق است؛ یعنی اگر اختلاف‌نظری وجود دارد، مسئولان محترم باید با مراجعه به راهکار قانونی، آن اختلاف را حل کنند و دلیلی ندارد بخواهند افکارعمومی را تحریک کنند. البته ‌این بدان معنی نیست که موضوعات برای افکارعمومی طرح نشود، بلکه افکارعمومی باید رشد پیدا کند و اگر نظراتی در ارتباط با هریک از مسئولان دارند بیان کنند، اما اختلاف با طرح نظر تفاوت دارد. طرح نظرات هریک از مسئولان می‌تواند در فضایی آرام با ادبیات مناسب با افکارعمومی مطرح شود، اما اینکه مطالب به‌گونه‌ای بیان شود که نشانگر نوعی اختلاف باشد، مجاز نیست.

طبق قانون‌اساسی رسیدگی به اختلافات بین سران 3 قوه به مقام‌معظم‌رهبری باز می‌گردد، گرچه مساله بیان مطالب نیست، بلکه بر سر اختلاف و کشمکش است که باید مقابل این موضوع ایستاد تا افکارعمومی ملتهب نشود. از سوی دیگر اختلاف میان قوا مطلوب نیست، اما اتحاد میان قوا درهرکجای جهان همبستگی و یکپارچکی حکومت را نشان می‌دهد. اگر چهره بیرونی یک نظام‌سیاسی نشانگر اختلاف و چالش درونی باشد، طبعا اتحاد ملی مردم را هدف قرار می‌دهد و منافع‌ملی را مخدوش می‌کند. از این رو باید جلو این پدیده گرفته شود تا دولت و ملت همواره یکپارچه باشد.

* فعال سیاسی اصولگرا

منبع: روزنامه آرمان امروز