اکبر اعلمی*:

۱- احیانا اگر یک یا چند نماینده محترم کلاهتان را هم برداشته و یا مرتکب اعمال و رفتارهای مجرمانه دیگری شدند، شکایت را با خدا در میان گذاشته و هرگز از طریق کمیسیون اصل۹۰ و یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری نکنید.

سه ضرب المثل زیر تاحدودی دلایل این توصیه را توضیح می دهد:

- که آواز دهل شنیدن از دور خوش است!
- برادران(اصلاح طلب و اصولگرا) دعوا کنند ابلهان باور کنند!
- اگر بعضی ها گوشت یکدیگر را بخورند، استخوانشان را هم پیش غریبه نمی اندازند!

البته در این زمینه ضرب المثل های با مسمای دیگری هم هست که برای اجتناب از اطاله کلام و حفظ حرمت مجلس و نمایندگان پاکدست و مردمی آن، از بیان آن ها خودداری می شود.

۲- هرگز در مجتمع های مسکونی که توسط مجلسیان و برخی نمایندگان دلال حرفه ای اصولگرا و اصلاح طلب که مجلس را به بنگاه معاملات ملکی خود مبدّل و با نام های زیبایی مثل؛ کوثر، نور سوهانک و ...، ساخته و پیش فروش می شود، تحت هیچ عنوانی مشارکت نفرمایید!

در اولین فرصت مشروح دلایل این دو توصیه را با مردم و رسانه ها در میان خواهم گذاشت.

* فعال سیاسی و نماینده مردم تبریز در مجلس اصلاحات

منبع: https://t.me/akbaralami