او با بیان خاطره‌ای گفت: خاطره‌ای را از یکی از همکاران شهید بهشتی نقل می‌کنم. ایشان می‌گفتند که من در زمان کار همیشه کراوات می‌زدم. یک روز قرار شد نزد شهید بهشتی بروم و آن روز کراوات نزدم. ایشان تا بنده را دیدند، نگاه عمیقی کردند و گفتند چرا کراوات نزدید؟ بنده گفتم به خاطر آمدن خدمت شما احساس کردم ممکن است درست نباشد. شهید بهشتی بلافاصله به من گفتند که هرگز این کار را نکن و مجددا کراوات بزن و به همان چیزی که اعتقاد داری و هستی، پایبند باش.

علیرضا بهشتی ادامه داد: شهید بهشتی بارها در جاهای مختلف می‌گوید که من از خانم‌ها می‌خواهم که حجاب خود را آن‌طور که شأن‌شان حفظ شود، رعایت کنند. بعد می‌گویند من حجاب را صرفا به چادر محدود نمی‌کنم و همین روسری و مانتو هم حجاب است؛ اما این را نفی کردیم و مانتو را حجاب کامل ندانستیم.

منبع: عصر ایران