در اين جشنواره، عشق نيكان وآوار به عنوان دو فيلم برگزيده از كشور ايران، پس از رقابت با 116 كشور ديگر، به مرحله ي فينال دعوت شده و با 14 كشور برتر رقابت كردند. مراسم افتتاحيه‌ اين جشنواره روز چهارشنبه بيست و چهارم آبان ماه به احترام هم وطنان زلزله زده در سكوت خبري برگزار شد.

عوامل اين دو فيلم 10 درصد از كل فروش خود را به هم وطنان عزيز زلزله زده اختصاص دادند و حمايت خود را از آنها اعلام كردند.

jashnvaremilan 1jashnvaremilan 2