دکتر امیر محمود زاده در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: لزوم تولید اندیشه و پرورش نیروی انسانی به صورت حرفه ای و تخصصی در مراکز علمی پس از زلزله کرمانشاه به شدت احساس می شود.amirmahmudzadeh

مدیریت بحران کشور باید مردم محور باشد
رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران با تأکید بر اینکه کشور به ایجاد یک وزارتخانه شرایط اضطراری نیاز دارد، افزود: این وزارتخانه باید بتواند تمام سازمان ها و مجموعه های مرتبط با مباحث امداد و نجات، مدیریت بحران و ایمنی و حفاظت را گرد هم آورد.

محمود زاده تصریح کرد: مهم ترین بخش که امروزه در کشور باید در دستور کار مدیران ارشد بحران قرار گیرد، واگذاری مباحث مدیریت بحران به مردم است(مدیریت بحران مردم محور) و از این پس کشور باید به حوزه سمن ها یا NGO ها در حوزه مخاطرات یا بلایا اهمیت ویژه دهد.

وی ادامه داد: مثل همه کشورهای پیشرفته، مدیریت ریسک باید مقدم بر مدیریت بحران قرار گیرد و تمام کلان شهرها دارای برنامه جامع مدیریت ریسک شوند.

لزوم برنامه ریزی برای اسکان موقت زلزله زدگان غرب کشور
وی با اشاره به فعالیت هایی که در حال حاضر باید جزو اولویت های مهم و فوری مسئولین کشور قرار گیرد، گفت: مستندسازی اتفاقات و حوادث زلزله کرمانشاه و ثبت آموزه های این زلزله، ارزیابی سریع لرزه ای ساختمان ها و شریان های حیاتی موجود برای اطمینان از امنیت و ایمنی و قابلیت استفاده بودن آن ها، برنامه ریزی برای اسکان موقت زلزله زدگان از جمله اولویت های مهم و فوری مسئولین کشور است.

رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه اضافه کرد: همچنین آینده پژوهی در خصوص پس لرزه های احتمالی و استفاده از توان شوراهای شهر و انجمن ها برای ساماندهی متخصصین و پژوهشگران برای ارائه طرح های جامع مدیریت ریسک لازم و ضروری است.

استفاده از توان مردم برای مدیریت بحران زلزله کرمانشاه فراموش شده است
امیر محمود زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل عملکرد ستاد مدیریت بحران کشور در زلزله غرب ایران پرداخت و گفت: علیرغم تلاش های انجام شده، استفاده از توان خود مردم برای مدیریت بحران زلزله کرمانشاه احساس می شود و در این راستا عدم سرکشی به روستاهای دوردست و مناطق صعب العبور مشهود بوده است.

زمان در زلزله کرمانشاه از دست رفت
وی با بیان اینکه مهم ترین بحثی که در مورد مدیریت بحران در دنیا مطرح است، بحث زمان است، تأکید کرد: زمان پارامتر طلایی در مدیریت بحران است. ما زمان را در زلزله کرمانشاه در بحث نجات و امداد از دست دادیم؛ یعنی با توجه به پیش لرزه های حادث شده قبل از زلزله اصلی می باید دستور تخلیه اضطراری ساختمان ها صادر می شد، چراکه این موضوع جزو تصمیم گیری های حساس و حیاتی در مدیریت بحران است و در فرآیند مدیریت بحران، رکن اصلی تصمیم گیری است.

کرمانشاه نیازمند ساختمان های مرکزی مدیریت بحران است
رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران افزود: نکته دوم اینکه ما در استان استراتژیک و مهمی مانند کرمانشاه نیازمند ساختمان های مرکزی مدیریت بحران و سوله های نجات و امداد هستیم که فقر و کمبود در این حوزه در کرمانشاه مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، استان های معین در زلزله کرمانشاه مشخص نبودند و خدماتی که باید استان های همجوار به زلزله کرمانشاه می دادند، مشهود و معلوم نبود.

کمبود تجهیزات مدرن برای زنده یابی و آوار برداری در زلزله کرمانشاه
محمود زاده تصریح کرد: در همه دنیا لجستیک، ستون فقرات مدیریت بحران است ولی ما در کرمانشاه با ضعف و فقدان تجهیزات مدرن برای زنده یابی و آوار برداری روبرو بودیم، چون این تجهیزات مدرن می تواند نیاز مسئولین به امکانات و تجهیزات استان ها در حوزه مدیریت بحران را تکمیل کند، که امیدواریم با دستور ریاست محترم جمهور این کمبودها تأمین گردد

لزوم خصوصی سازی سازمان مدیریت بحران کشور
رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه در پایان ضمن جمع بندی مباحث اشاره شده، گفت: برای حل مشکلات موجود در حوزه مدیریت بحران در کشور، موارد و محورهای ذیل باید مورد توجه اساسی قرار گیرد:
1- تربیت نیروی متخصص کیفی و توجه اساسی به مباحث پژوهش و علمی در حوزه مدیریت بحران
2- آموزش مردم و واگذاری مباحث مدیریت بحران با مدل های مردم محور و محله محور به خود مردم
3- تعریف وزارتخانه ای مستقل برای حنوزه مباحث مخاطرات و بلایا در کشور
4- فرهنگ سازی جامع در مدارس، ادارات، سازمان ها و خانواده ها برای همکاری و آمادگی دائمی برای مشارکت کامل در حوزه مباحث مدیریت بحران
5- تشکیل جلسات منسجم ستاد مدیریت بحران کشور و تدوین سندهای راهبردی برای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت بحران با نگاه آینده پژوهانه