به گزارش فرادید، بر اساس اعتقاد مکزیکی‌ها، ارواح در این شب به زمین باز می‌گردند و
 تا صبح روز بعد در کره زمین هستند. در جشنواره مرده‌ها در مکزیک آئین‌های 
دیگری مانند رقص و آواز و پایکوبی اجرا می شود.

مردم
 این کشور معتقدند آئین‌هایی که برگزار می‌کنند مناسبتی است تا با مرده‌ها 
تماس حاصل کنند.

مکزیکی‌ها همچنین اعتقاد دارند زمانی‌که انسان می‌میرد فقط
 از نظر جسمانی تغییر می‌کند، اما روح انسان برای همیشه باقی می‌ماند.

عکس‌ها: REUTERS/EPA /AFP/Getty Images