پایگاه خبری انتخاب خبروب سایت "انتخاب خبر" به دستور دادستان کل جمهوری اسلامی ایران مسدود گردیده و از دسترس خارج شده است.